21 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 8.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15 odbędzie się IV Sesja Rady Powiatu Tatrzańskiego.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji, powitanie gości, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z III  Zwyczajnej Sesji Rady Powiatu Tatrzańskiego.
 3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu za okres pomiędzy III a IV Sesją Rady.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Sprawozdanie z nadzoru nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa i informacja o stanie lasów w 2018 r. na terenie:  
  1. Nadleśnictwa Nowy Targ,
  2. Nadleśnictwa Krościenko.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tatrzańskiego na rok 2019.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tatrzańskiego.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie:  odwołania i powołania przedstawiciela Rady Powiatu Tatrzańskiego do Rady Programowej Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie: wysokości środków na Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli oraz przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie: przekształcenia Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Budowlanych im. Władysława Matlakowskiego w Zakopanem.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie: przekształcenia Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie: przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem.
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie: przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zakopanem.  
 14. Przyjęcie uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej  w Zakopanem.
 15. Przyjęcie uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zakopanem.
 16. Przyjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie terminu dzierżaw nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tatrzańskiego.  
 17. Przyjęcie uchwały w sprawie: odwołania Rady Społecznej Szpitala Powiatowego  im dr T. Chałubińskiego w Zakopanem.   
 18. Przyjęcie uchwały w sprawie: powołania Rady Społecznej Szpitala Powiatowego im dr T. Chałubińskiego w Zakopanem.  
 19. Przyjęcie uchwały w sprawie: odwołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im Klary Jelskiej w Zakopanem.     
 20. Przyjęcie uchwały w sprawie: powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im Klary Jelskiej w Zakopanem.    
 21. Przyjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Tatrzańskiego.
 22. Przyjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia i podtrzymania skarg, wniosków i ponagleń.  
 23. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu Tatrzańskiego na rok 2019.
 24. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Tatrzańskiego na rok 2019.
 25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 26. Sprawy bieżące.
 27. Wolne wnioski i oświadczenia Radnych.
 28. Zamknięcie obrad.