Wydział Budownictwa i Architektury

Informacje

Pokoje

15, 19, 20, 21, 22 (parter)

Godziny Pracy

poniedziałek: 7.30 - 16.00
wtorek - piątek:
7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 15.00

Godziny przyjęć stron

Poniedziałek: 12.30 – 15.30
Wtorek: 12.00 – 15.00
Środa: 8.00 – 11.00
Czwartek: 12.00 – 15.00
Piątek: 11.30 – 14.30

Naczelnik wydziału

mgr inż. Jerzy Chlebiński - Naczelnik Wydziału
pok. 22 / tel. 18 20 239 46

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat

Zakres prowadzonych spraw:

 1. wydawanie dzienników budów, książek, obiektów budowlanych i tablic informacyjnych,
 2. uprawomocnianie decyzji o pozwoleniu na budowę i wydawanie zatwierdzonych projektów,
 3. prowadzenie rejestru spraw wpływających do wydziału
 4. przygotowywanie korespondencji wychodzącej z wydziału


Halina Obrochta - Młodszy Referent
Karolina Hajduk - Młodszy Referent

pok. 21 / tel. 18 20 239 57

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
fax: 18 20 239 57

Pracownicy

Zakres prowadzonych spraw:

 1. wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę,
 2. wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę,
 3. przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu,
 4. udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno budowlanych,
 5. wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu mieszkalnego lub użytkowego,
 6. wydawanie decyzji o zamiarze dokonania zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, lub jego części


Agnieszka Lassak - Inspektor
Joanna Pietras – Podinspektor
Katarzyna Szewczyk - Młodszy Referent
Bernadetta Litwin - Referent

pok. 15 / tel. 18 20 239 38

Anna Pawlikowska - Podinspektor
Agnieszka Stachoń-Staszel - Młodszy Referent
Marta Stec-Morawetz - Podinspektor
Anna Kowalska – Podinspektor
Grażyna Byrczek - Podinspektor

pok. 20 / tel. 18 20 239 24

Małgorzata Papież-Para - Zastępca Naczelnika
Beata Bachleda-Leja - Główny Specjalista d/s Architektury

pok. 21 / tel. 18 20 239 25

Zakres prowadzonych spraw:

 1. przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze realizacji budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
 2. przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze dokonania rozbiórki obiektu budowlanego nieobjętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,
 3. przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze dokonania zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, lub jego części


Katarzyna Siarzewska – Inspektor
Wojciech Stoch - Podinspektor
Tomasz Szpunar - Młodszy Referent
Maciej Dziubas - Młodszy Referent

pok. 19 / tel. 18 20 239 48

Zadania

 1. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę (wraz z zatwierdzeniem projektu budowlanego) i rozbiórkę.
 2. Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.
 3. Przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę / rozbiórkę na rzecz innego podmiotu.
 4. Wydawanie decyzji o zamiarze dokonania zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
 5. Wydawanie decyzji o uchyleniu pozwolenia na budowę.
 6. Wydawanie decyzji o wygaśnięciu pozwolenia na budowę.
 7. W przypadku stwierdzenia naruszeń w zakresie określonym jw. przygotowywanie postanowień nakładających obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając ich termin usunięcia a po jego bezskutecznym upływie przygotowanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę / rozbiórkę, zmianę sposobu użytkowania.
 8. Wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, w przypadku rozpoczęcia robót budowlanych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, a także jeżeli na terenie inwestycji znajduje sie obiekt budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki.
 9. Przyjmowanie zgłoszeń budowy obiektów budowlanych i wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę.
 10. Przyjmowanie zgłoszeń rozbiórki obiektu budowlanego nie wymagającego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.
 11. Przyjmowania zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części nie wymagającej uzyskania pozwolenia na budowę.
 12. W przypadku konieczności uzupełnienia w/w zgłoszeń przygotowywanie postanowień nakładających obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nie uzupełnienia przygotowanie decyzji o wniesieniu sprzeciwu.
 13. Wydawanie decyzji o wniesieniu sprzeciwu na wykonanie obiektów budowlanych, robót budowlanych, rozbiórkę i zmianę sposobu użytkowania w przypadku: obowiązku uzyskania pozwolenia na ich wykonanie, naruszenia ustaleń miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego lub innych przepisów oraz w przypadku rozpoczęcia robót przed terminem przewidzianym w przepisach.
 14. Wydawanie decyzji nakładających obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, w stosunku do obiektów budowlanych i robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, w uzasadnionych przepisami przypadkach.
 15. Wydawanie decyzji o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości w celu wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych.
 16. Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu mieszkalnego lub użytkowego.
 17. Udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno budowlanych w przypadkach szczególnie uzasadnionych.
 18. Udzielanie odpowiedzi na pisma w ramach właściwości rzeczowej wydziału.
 19. Współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowymi i organizacjami społeczno – politycznymi działającymi na terenie powiatu.
 20. Wydawanie dzienników budów, książek obiektów budowlanych i tablic informacyjnych.
 21. Prowadzenie rejestru: wniosków o pozwolenie na budowę / rozbiórkę, wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę / rozbiórkę, dzienników budów i spraw wpływających do wydziału.
 22. Prowadzenie sprawozdawczości GUS.

Ogłoszenia

Rejestr wniosków i decyzji o pozwolenie na budowę:

Rejestr złoszeń nie wymagających pozwolenia na budowę:

BIP

Elektroniczna platforma usług administracji publicznej

Góral*Ski

Dobry Klimat dla Powiatów

Zielone Biuro

Związek Powiatów Polskich

Prognoza pogody
Zakopane
Pogoda - ZakopaneMeteovista.pl Zawsze aktualna pogoda