UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
  1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Starostwo Powiatowe w Zakopanem z siedzibą pod adresem Chramcówki 15; 34-500 Zakopane.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

  1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
   1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl, lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Informacje

Pokoje

Dziennik podawczy (parter)
I piętro pokoje: 33, 37

Godziny Pracy

poniedziałek: 7.30 - 16.00
przyjęcia stron: 8.00 - 15.30

Wtorek - czwartek: 7.30 - 15.30
przyjęcia stron: 8.00 - 14.30

Piątek: 7.30 - 15.00
przyjęcia stron: 8.00 - 14.00

Pracownicy

mgr Katarzyna Chyc - Naczelnik Wydziału
pok. nr 37 / tel. 18 20 239 23

Organizacja pracy urzędu:

1. zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Starostwa,
2. obsługa Zarządu – prowadzenie zbioru aktów prawnych wydawanych przez Zarząd Powiatu,
3. prowadzenie sekretariatu Starosty i Wicestarosty,
4. organizacja i nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem kancelarii- „dziennika podawczego”, zapewnienie prawidłowej obsługi interesantów przez Starostwo,
5. organizacja obiegu dokumentów oraz obiegu informacji:
a) między poszczególnymi wydziałami
b) między Starostwem a interesantami,
6. nadzór, koordynacja i kontrola rozpatrywania skarg i wniosków,
7. wykonywanie zadań związanych z wyborami:
a) samorządu terytorialnego
b) referendum lokalnego,
8. prowadzenie rejestru umów, porozumień, zarządzeń oraz kontroli prowadzonych w Starostwie i jednostkach organizacyjnych Powiatu,
9. prowadzenie archiwum zakładowego,

Sprawy pracownicze:

1. racjonalne gospodarowanie etatami i funduszem płac,
2. prowadzenie spraw osobowych pracowników Starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu,
3. egzekwowanie dyscypliny pracy w Starostwie,
4. sprawy socjalne pracowników,
5. zapewnienie prawidłowych warunków pracy, bhp i ppoż.
a) organizacja szkoleń w tym zakresie,
6. prowadzenie dokumentacji związanej z przeprowadzaniem okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych,
7. prowadzenie spraw związanych z naborem na stanowiska urzędnicze,
8. koordynacja spraw związanych ze szczegółowym sposobem przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowanie egzaminu kończącego tę służbę,
9. koordynacja prac nad regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych, oraz prac związanych z jego zmianami,
10. opracowywanie regulaminu pracy urzędu,
11. prowadzenie spraw praktyk uczniów i studentów,
12. prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami,
13. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy dotycząca zatrudnienia w Starostwie osób w ramach programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych.

Sprawy obywatelskie:

1. wydawanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa do Polski,
2. prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych.

Pracownicy ds. organizacyjnych, kadrowych i spraw obywatelskich

mgr Katarzyna Chyc-  Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
pok. nr. 37 tel. 18 20 239 23

 

Anna Pardel-Butor - Podinspektor
pok.nr. 33 tel. 18 20 239 19

mgr Anna Mrowca-Ciułacz - Podinspektor
pok. nr. 33 tel. 18 20 239 19

Prowadzenie Archiwum zakładowego.

Liliana Krzeptowska - Podinspektor ds. Archiwum zakładowego 
tel. 18 20 239 34

Zapewnienie prawidłowych warunków pracy, bhp i p. poż., - prowadzenie szkoleń w tym zakresie.

mgr Bogdan Kądziołka – Specjalista ds. BHP i ppoż
pok. 33 / tel. 18 20 239 19

Prowadzenie sekretariatu Starosty i Wicestarosty,
Obsługa Zarządu - prowadzenie zbioru aktów prawnych wydawanych przez Zarząd Powiatu

mgr Marzena Łojas- Główny Specjalista w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
lic. Magdalena Maczyszyn
lic. Natalia Zych

pok. 9 / tel. 18 20 239 14

Prowadzenie Kancelarii ogólnej – Dziennika podawczego,

Organizacja obiegu dokumentów oraz obiegu informacji
- między poszczególnymi wydziałami,
- między Starostwem a interesantami.

Krystyna Gogola - Podinspektor w Dzienniku podawczym
Krystyna Marduła - Podinspektor w Dzienniku podawczym
Beata Olszewska - Podinspektor w Dzienniku podawczym

tel. 18 20 239 10

Zadania

Organizacja pracy Starostwa

 1. zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Starostwa,
 2. obsługa Zarządu – prowadzenie zbioru aktów prawnych wydawanych przez Zarząd Powiatu,
 3. prowadzenie sekretariatu Starosty i Wicestarosty,
 4. zapewnienie prawidłowej obsługi interesantów przez Starostwo,
 5. organizacja i nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem „Dziennika podawczego",
 6. organizacja obiegu dokumentów oraz obiegu informacji
  - między poszczególnymi wydziałami,
  - między Starostwem a interesantami,
 7. nadzór, koordynacja i kontrola rozpatrywania skarg, wniosków i listów,
 8. wykonywanie zadań związanych z wyborami:
  - samorządu terytorialnego,
  - referendum lokalnego,
 9. prowadzenie kancelarii ogólnej,
 10. prowadzenie archiwum zakładowego,
 11. prowadzenie rejestrów:
  - zarządzeń Starosty,
  - umów,
  - porozumień,
  - kontroli prowadzonych w Starostwie i jednostkach podległych,
 12. opracowywanie sprawozdawczości dotyczącej zadań wydziału oraz sprawozdawczości obejmującej swoją problematyką urząd jako całość.

Prowadzenie rejestrów

 1. Rejestr zarządzeń Starosty
 2. Rejestry umów i porozumień z organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami
 3. Rejestr upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Starosty
 4. Rejestr upoważnień do kontroli prowadzonych w Starostwie i jednostkach podległych
 5. Rejestr skarg i wniosków
 6. Rejestr uchwał Zarządu Powiatu Tatrzańskiego

Prowadzenie spraw pracowniczych

 1. racjonalne gospodarowanie etatami i funduszem płac Starostwa,
 2. prowadzenie akt osobowych pracowników oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu,
 3. aktualizacja dokumentacji związanej z zatrudnieniem,
 4. przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz przejściem na rentę i emeryturę,
 5. przygotowywanie dokumentacji dla ZUS, rachuby płac i Zakładowej Komisji Socjalnej,
 6. prowadzenie spraw socjalnych pracowników Starostwa oraz niektórych jednostek organizacyjnych na podstawie porozumień,
 7. zapewnienie prawidłowych warunków pracy, bhp i p. poż.,
 8. egzekwowanie dyscypliny pracy w Starostwie,
 9. prowadzenie dokumentacji związanej ze sposobem dokonywania ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych,
 10. prowadzenie spraw związanych z naborem na stanowiska urzędnicze,
 11. koordynacja spraw związanych ze szczegółowym sposobem przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę,
 12. koordynacja prac nad regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych oraz prac związanych z jego zmianami,
 13. opracowywanie regulaminu pracy urzędu,
 14. prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej zatrudnienia,
 15. prowadzenie spraw praktyk uczniów i studentów,
 16. prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami,
 17. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy dotycząca zatrudnienia osób w ramach programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych.

Sprawy obywatelskie

 1. Wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa do Polski
 2. Biuro rzeczy znalezionych

Programy Unijne

BIP

Geoportal Powiatu Tatrzańskiego

Elektroniczna platforma usług administracji publicznej

Budowa węzła w Poroninie

Rozkłady jazdy lini regularnych na terenie Powiatu Tatrzańskiego

Ankieta komunikacyjnao

Góral*Ski

Dobry Klimat dla Powiatów

Zielone Biuro

Związek Powiatów Polskich

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Krajowa Administracja Skarbowa

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu

Teatr Witkacego w Zakopanem