UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
  1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Starostwo Powiatowe w Zakopanem z siedzibą pod adresem Chramcówki 15; 34-500 Zakopane.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

  1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
   1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl, lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Publicznego

Informacje

Pokoje

27, 28 (półpiętro)

Godziny Pracy

poniedziałek: 7.30 - 16.00
wtorek - czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 15.00

Godziny Pracy

poniedziałek: 8.00 - 15.30
wtorek - czwartek:  8.00 - 15.00
piątek:  8.00 - 14.30

Pracownicy

mgr inż. Andrzej Łęcki - Naczelnik Wydziału
pok. 28 / tel. 18 20 239 15

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Joanna Pietras - Główny Specjalista ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Publicznego
pok. 27 / tel. 18 20 239 26
fax. 18 20 239 26

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTY TATRZAŃSKIEGO

Pełnienie dyżurów:
w godzinach pracy Starostwa Powiatowego:

poniedziałek: 
7.30 - 16.00
wtorek - czwartek: 
7.30 - 15.30
piątek: 
7.30 - 15.00

dyżur pełniony przez pracownika urzędu
tel./fax: 18 20 239 26, tel kom. 609 548 700
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Joanna Pietras - pok. 27

Po godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w dniach wolnych od pracy i świątecznych całodobowo przez służbę dyżurną -  Stanowisko Kierowania PPSP w Zakopanem

tel. 18 20 209 10, 18 20 209 11
fax: 18 20 209 12
lub nr alarmowy 998

Jedną z ważniejszych funkcji współczesnego państwa jest zapewnienie obywatelom podstawowych warunków bezpieczeństwa, jak również ochrony przed potencjalnymi i realnymi niebezpieczeństwami, związanymi z występowaniem klęsk żywiołowych oraz innych podobnych zdarzeń, powodowanych siłami natury lub działalnością człowieka, a także wynikających z działań zbrojnych. W Starostwie Powiatowym w Zakopanem utworzony został Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Publicznego, który zajmuje się m.in. zagrożeniami czasu pokoju i wojny.


Zadania Wydziału zostały szczegółowo przedstawione w zakładce „ZADANIA”.

Zadania

I. W zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego:

 • prowadzenie prac mających na celu zbudowanie na obszarze Powiatu Tatrzańskiego solidnego, zintegrowanego systemu opartego na szybkiej wymianie i przetwarzaniu w czasie rzeczywistym informacji istotnych na wszystkich szczeblach, zarówno zarządzania w sytuacjach kryzysowych, jak i planowania w przeciwdziałaniu ich powstawania;
 • przygotowywanie oraz prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej z posiedzeń planowych i doraźnych Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
 • współuczestniczenie w budowie systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej;
 • czuwanie nad aktualizacją Planu Zarządzania Kryzysowego dla Powiatu Tatrzańskiego, jego aktualizacją i wprowadzaniu zmian, procedur postępowania oraz aneksów funkcjonalnych planu;
 • koordynacja nad właściwym przebiegiem działań ratowniczych w zależności od zdarzenia zgodnie z opracowaną Siatką Bezpieczeństwa dla służb Powiatu Tatrzańskiego;
 • opracowywanie i aktualizacja stosownych porozumień z instytucjami i podmiotami gospodarczymi w zakresie zarządzania kryzysowego (szczególnie z instytucjami, które posiadają sprzęt niezbędny do działań ratowniczych);
 • czuwanie nad zabezpieczeniem logistycznym podczas prowadzenia działań ratowniczych;
 • opracowywanie i aktualizacji Planu Operacyjnego Bezpośredniej Ochrony przed Powodzią oraz wyposażeniem powiatowego magazynu przeciwpowodziowego (bieżący nadzór nad sprzętem wykorzystywanym podczas podtopień),
 • w przypadku wystąpienia długotrwały intensywnych opadów zwoływanie doraźnych posiedzeń w związku z zaistniałą sytuacją w celu właściwej koordynacji służbami i instytucjami mającymi żywotny wpływ na stan bezpieczeństwa podczas zagrożenia,
 • prowadzenie na bieżąco aktualizacji Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Powiatu Tatrzańskiego.

II. W zakresie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego:

 • opracowywanie i prowadzenie bieżącej aktualizacji dokumentacji Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
 • w godzinach pracy urzędu bieżąca obsługa PCZK poprzez pełnienie dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
 • współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
 • nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania;
 • współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
 • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
 • dokumentowanie podejmowanych działań przez PCZK;
 • sporządzanie i przekazywanie meldunków o zaistniałych zdarzeniach oraz zagrożeniach do WCZK Wojewody Małopolskiego;<l/i>
 • Obsługa urządzeń technicznych, które są na wyposażeniu PCZK, w tym łączności bezprzewodowej w relacji WCZK – PCZK – urzędy gmin;
 • prowadzenie nasłuchu i ostrzeganie ludności cywilnej i wojsk o zagrożeniach uderzeniami z powietrza;
 • prowadzenie raz w tygodniu treningu łączności radiowej w Sieci Zarządzania Kryzysowego.

III. W zakresie bezpieczeństwa publicznego:

 • współuczestniczenie i koordynowanie opracowywania przez służby, inspekcje i straże informacji z działalności dla Rady Powiatu, Zarządu i Starosty;
 • branie udziału w uzgadnianiu i koordynowaniu zabezpieczenia przez służby imprez masowych oraz osobiste uczestniczenie w zabezpieczeniu w/w imprez poprzez m.in. przekazywanie na bieżąco do WCZK Kraków informacji o zabezpieczeniu oraz przebiegu imprez;
 • czuwanie nad aktualizacją i wprowadzaniem zmian do „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Powiatu Tatrzańskiego”;
 • przygotowywanie posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla powiatu oraz prowadzenie obsługi administracyjno-biurowej;
 • przygotowanie dla Starosty informacji do sprawozdania z rocznych działalności Komisji i po przedstawieniu przez niego na sesji Rady Powiatu przekazanie do Dziennika Urzędowego Województwa Małopolskiego;
 • bieżąca współpraca ze służbami porządkowymi z terenu Powiatu Tatrzańskiego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

IV. W zakresie obronności:

 • przygotowywanie i opracowywanie niezbędnych dokumentów oraz prowadzenie na terenie powiatu tatrzańskiego kwalifikacji wojskowej;
 • opracowanie oraz aktualizacja „Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu tatrzańskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”;
 • przygotowanie głównego stanowiska kierowania, w tym stałego dyżuru oraz zapasowego miejsca pracy;
 • opracowanie dokumentacji HNS oraz aktualizacja obsad punktu kontaktowego HNS, a także opracowanie i prowadzenie bieżącej aktualizacji bazy danych, infrastruktury techniczno – ekonomicznej powiatu;
 • Organizowanie procesu doręczania dokumentów powołania do Sił Zbrojnych RP (akcji kurierskiej) na terenie powiatu poprzez opracowanie dokumentacji, prowadzenie cyklicznych szkoleń, treningów i ćwiczeń w tym zakresie;
 • opracowanie i bieżąca aktualizacja „Planu przygotowania podmiotów leczniczych służby zdrowia powiatu tatrzańskiego na potrzeby obronne państwa”;
 • planowanie i realizacja szkolenia obronnego;
 • realizacja zadań w zakresie świadczeń osobistych i rzeczowych;

V. W zakresie obrony cywilnej:

 • opracowanie planów obrony cywilnej;
 • przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie powiatu;
 • przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze powiatu;
 • zapewnienie zaopatrzenia formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania;
 • Tworzenie formacji obrony cywilnej na potrzeby powiatu;
 • Organizowanie i prowadzenie szkolenia formacji obrony cywilnej;

Ponadto:

Wydział ZKiBP przyjmuje, przechowuje, publikuje w BIP oraz przekazuje do odpowiednich organów oświadczenia majątkowe osób, które mają obowiązek ich składania.

Ogłoszenia

Pliki do pobrania:
Pobierz plik (numery_alarmowe.pdf)Numery alarmowe.188 kB

Programy Unijne

BIP

Geoportal Powiatu Tatrzańskiego

Elektroniczna platforma usług administracji publicznej

Budowa węzła w Poroninie

Rozkłady jazdy lini regularnych na terenie Powiatu Tatrzańskiego

Ankieta komunikacyjnao

Góral*Ski

Dobry Klimat dla Powiatów

Zielone Biuro

Związek Powiatów Polskich

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Krajowa Administracja Skarbowa

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu

Teatr Witkacego w Zakopanem