UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
  1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Starostwo Powiatowe w Zakopanem z siedzibą pod adresem Chramcówki 15; 34-500 Zakopane.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

  1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
   1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl, lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Wydział Infrastruktury

Informacje

Pokoje

16, 17, 18 (parter)

Godziny Pracy

poniedziałek: 7.30 - 16.00
przyjęcia stron: 8.00 - 15.30

wtorek - czwartek: 7.30 - 15.30
przyjęcia stron: 8.00 - 15.00

piątek: 7.30 - 15.00
przyjęcia stron: 8.00 - 14.30

Referaty

Referat Drogownictwa

Naczelnik wydziału

mgr Bożena Stopka - Rapacz – Naczelnik Wydziału
pok. 16 / tel. 18 20 239 58

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownicy

Andrzej Dziadoń - zastępca naczelnika
Dariusz Basiński - Podinspektor

pok. 17 / tel. 18 20 239 50

mgr inż. Michał Łukaszczyk - Inspektor
Jerzy Skupień - Podinspektor

pok. 18 / tel. 18 20 239 40

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Drogownictwa

Krzystof Zięba - Kierownik Referatu
pok. 17 / tel. 18 20 239 50

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadania

I. Zadania z zakresu drogownictwa

Realizowanie decyzji i poleceń Zarządu Powiatu Tatrzańskiego – jako zarządcy dróg powiatowych, do którego należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 2. opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
 3. pełnienie funkcji inwestora,
 4. utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
 5. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
 6. przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
 7. koordynacja robót w pasie drogowym,
 8. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobierania opłat i kar pieniężnych,
 9. prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
 10. sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
 11. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 12. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
 13. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 14. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
 15. wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
 16. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 17. utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
 18. gospodarowanie nieruchomościami zajętymi pod pas drogowy.

II. sprawy gospodarczo – inwestycyjne:

 1. utrzymywanie i gospodarowanie mieniem Powiatu,
 2. opracowywanie rocznych planów inwestycyjnych oraz rocznych planów remontów kapitalnych,
 3. zabezpieczenie środków finansowych w planach budżetowych na remonty i modernizację obiektów stanowiących mienie Powiatu i efektywne ich użytkowanie,
 4. gospodarowanie budynkami oraz środkami rzeczowymi i zabezpieczenie mienia,
 5. organizowanie inwentaryzacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych oraz czynności związanych z kasacją,
 6. gospodarowanie taborem samochodowym,
 7. dbanie o porządek i poprawienie warunków technicznych pracy w Starostwie,
 8. przygotowywanie materiałów do prowadzenia przetargów na remont i inwestycje prowadzone przez Powiat i współpraca w tym zakresie z Wydziałem Finansowo - Budżetowym i Stanowiskiem ds. Zamówień Publicznych,
 9. przygotowanie i prowadzenie dokumentacji budów, zgłoszeń i odbiorów remontów i inwestycji prowadzonych przez Powiat,
 10. prowadzenie stałego nadzoru nad realizacją remontów i inwestycji prowadzonych przez Powiat, w tym przeprowadzanie wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego,
 11. sporządzanie raz na kwartał informacji o realizacji dochodów z mienia Powiatu jak i stanie realizacji prac w prowadzonych przez Powiat remontach i inwestycjach,
 12. gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości w myśl ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 13. sporządzanie dokumentacji i występowanie z wnioskami do wojewody o przekazanie mienia na rzecz Powiatu,
 14. sporządzanie informacji o stanie mienia powiatowego.

III. sprawy związane z realizacją zadań:

 1. opracowanie strategii rozwoju i promocji Powiatu,
 2. opracowanie programów i projektów dla uzyskania funduszy krajowych i zagranicznych,
 3. współpraca z organizacjami pozarządowymi i międzynarodowymi,
 4. koordynacja działań wynikających ze strategii Powiatu,
 5. przygotowanie, opracowywanie i rozliczanie wniosków o środki w ramach funduszów Unii Europejskiej i środków pomocowych,
 6. prowadzenie spraw związanych z integracją europejską,
 7. wydawanie zezwoleń dotyczących prowadzenia działalności w zakresie drobnej wytwórczości podmiotom, o których mowa w ustawie z dnia 6 lipca 1982r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne ( tekst jednolity Dz. U. z 1989r. Nr 27 poz. 148 z późn. zm.).
 8. opracowywanie wieloletnich programów inwestycyjnych.

Ogłoszenia

Aktualne informacje

 1. Informacja o stanie przygotowań do akcji zimowego utrzymania dróg 2018/2019
 2. Informacja o stanie przygotowań do akcji zimowego utrzymania dróg.
 3. Uchwała Rady Powiatu Tatrzańskiego w sprawie zmiany wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego.
 4. Uchwała Rady Powiatu Tatrzańskiego w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego.
 5. Informacja o stanie przygotowań do akcji zimowego utrzymania dróg.
 6. INFORMACJE - Droga powiatowa nr 1649K
 7. Informacja o stanie przygotowań do akcji zimowego utrzymania dróg.
 8. Ogłoszenie zarządu powiatu tatrzańskiego z dnia 22 maja 2015 r.
 9. Informacja o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2014/2015.
 10. Przebudowa drogi powiatowej nr 1656 K w m. Zakopane.
 11. Otwarto estakadę na ul. Powstańców Śląskich w Zakopanem
 12. Zakończenie remontu drogi powiatowej Łapsze Wyżne – Jurgów nr 1641K w miejscowości Rzepiska.
 13. Kolejny etap prac w ramach projektu „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Zakopanem”.
 14. Modernizacja i wyposażenie Zespołu Szkół Hotelarsko – Turystycznych w Zakopanem.
 15. Przebudowa drogi powiatowej nr 1656 K w m. Zakopane.
 16. Kontynuacja inwestycji pn. „Nadbudowa Zespołu Szkół Hotelarsko – Turystycznych w Zakopanem przy ulicy Partyzantów”.
 17. Remont drogi powiatowej Łapsze Wyżne – Jurgów nr 1641K w miejscowości Rzepiska.
 18. Zmiana organizacji ruchu drogi powiatowej nr 1656 K w m. Zakopane.
 19. Nowe bariery ochronne na drogach powiatowych nr 1647K Gronków – Bukowina Tatrzańska i nr 1653K Szaflary – Ząb.
 20. Informacja o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2013/2014.
 21. Zmiana organizacji ruchu drogi powiatowej nr 1656 K w m. Zakopane.
 22. Przebudowa drogi powiatowej nr 1656 K w m. Zakopane.
 23. Przebudowa Drogi Powiatowej Nr 1647K Gronków – Bukowina Tatrzańska w miejscowościach Leśnica, Groń.
 24. Nadbudowa Zespołu Szkół Hotelarsko–Turystycznych w Zakopanem przy ulicy Partyzantów.
 25. Przebudowa drogi powiatowej nr P1647K Gronków – Bukowina Tatrzańska w miejscowości Leśnica – Groń.
 26. Remont drogi powiatowej nr P1653K Szaflary – Ząb w miejscowości Sierockie.

 


Nabory aktualne MRPO

Nabory aktualne

Działanie 6.4 Infrastruktura opieki nad dziećmi do lat 3

Małopolski Regionalny Program Operacyjny
Uwaga:19 listopada 2013 roku Zarząd Województwa Małopolskiego wydłużył termin składania wniosków do 31 marca 2014 roku oraz dokonał zmian regulaminu konkursu.
Data trwania od: 28.08.2013 Data trwania do: 31.03.2014

Działanie 4.1 Schemat C Drogi powiatowe

Małopolski Regionalny Program Operacyjny
Data trwania od: 01.09.2009 Data trwania do: ciagły

Działanie 4.1 Schemat A Drogi o znaczeniu regionalnym

Małopolski Regionalny Program Operacyjny
Data trwania od: 24.08.2009 Data trwania do: ciagły

Działanie 4.3 Schemat B Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha

Małopolski Regionalny Program Operacyjny
Data trwania od: 24.08.2009 Data trwania do: ciagły

Działanie 5.3 Schemat A Rozwój zintegrowanego transportu metropolitalnego

Małopolski Regionalny Program Operacyjny
Data trwania od: 07.07.2009 Data trwania do: ciagły

Nabory aktualne POKL

Nabory aktualne

Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Data trwania od: 29.11.2013 Data trwania do: 10.10.2014

Nabory aktualne PROW

Nabory aktualne - Nabory organizowane przez SW

"Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w zakresie tworzenia i umożliwienia dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu lub modernizacji takiej infrastruktury

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data trwania od: 02-01-2014 Data trwania do: 28-02-2014

"Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" dla operacji dotyczących gospodarki wodno – ściekowej

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data trwania od: 02-01-2014 Data trwania do: 31-01-2014

„Małe Projekty” - nabór wniosków w ramach Działania Wdrażanie LSR - Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data trwania od: 13-01-2014 Data trwania do: 27-01-2014

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” - nabór wniosków w ramach Działania Wdrażanie LSR - Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data trwania od: 13-01-2014 Data trwania do: 27-01-2014

„Odnowa i Rozwój wsi” - nabór wniosków w ramach Działania Wdrażanie LSR - Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data trwania od: 13-01-2014 Data trwania do: 27-01-2014

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" - nabór tematyczny w ramach dodatkowych zadań - Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień Tarnowa”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data trwania od: 31-12-2013 Data trwania do: 28-01-2014

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - nabór tematyczny w ramach dodatkowych zadań - Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień Tarnowa”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data trwania od: 31-12-2013 Data trwania do: 28-01-2014

"Odnowa i rozwój wsi" - nabór tematyczny w ramach dodatkowych zadań - Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień Tarnowa”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data trwania od: 31-12-2013 Data trwania do: 28-01-2014

"Małe projekty" - nabór tematyczny w ramach dodatkowych zadań - Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień Tarnowa”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data trwania od: 31-12-2013 Data trwania do: 28-01-2014

"Tworzenie i rozwoju mikroprzedsiębiorstw" - nabór tematyczny w ramach dodatkowych zadań - Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data trwania od: 30-12-2013 Data trwania do: 27-01-2014

"Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - nabór tematyczny w ramach dodatkowych zadań - Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data trwania od: 30-12-2013 Data trwania do: 27-01-2014

"Odnowa i rozwój wsi" - nabór tematyczny w ramach dodatkowych zadań - Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data trwania od: 30-12-2013 Data trwania do: 27-01-2014

"Małe projekty" - nabór tematyczny w ramach dodatkowych zadań - Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data trwania od: 30-12-2013 Data trwania do: 27-01-2014

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” - nabór wniosków w ramach Działania Wdrażanie LSR - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data trwania od: 30-12-2013 Data trwania do: 14-01-2014

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” - nabór wniosków w ramach Działania Wdrażanie LSR - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data trwania od: 30-12-2013 Data trwania do: 14-01-2014

„Odnowa i rozwój wsi” - nabór wniosków w ramach Działania Wdrażanie LSR - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data trwania od: 30-12-2013 Data trwania do: 14-01-2014

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” - nabór wniosków w ramach Działania Wdrażanie LSR - Stowarzyszenie Dolina Karpia

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data trwania od: 30-12-2013 Data trwania do: 24-01-2014

„Odnowa i rozwój wsi” - nabór wniosków w ramach Działania Wdrażanie LSR - Stowarzyszenie Dolina Karpia

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data trwania od: 30-12-2013 Data trwania do: 24-01-2014

„Małe projekty” - nabór wniosków w ramach Działania Wdrażanie LSR - Stowarzyszenie Dolina Karpia

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data trwania od: 30-12-2013 Data trwania do: 24-01-2014

„Odnowa i rozwój wsi” - nabór wniosków w ramach Działania Wdrażanie LSR - Stowarzyszenie "Perły Beskidu Sądeckiego"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data trwania od: 30-12-2013 Data trwania do: 13-01-2014

„Małe projekty” - nabór wniosków w ramach Działania Wdrażanie LSR - Stowarzyszenie "Perły Beskidu Sądeckiego"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data trwania od: 30-12-2013 Data trwania do: 13-01-2014

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” - nabór wniosków w ramach Działania Wdrażanie LSR - Stowarzyszenie "Perły Beskidu Sądeckiego"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data trwania od: 30-12-2013 Data trwania do: 13-01-2014

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” - nabór wniosków w ramach Działania Wdrażanie LSR - Stowarzyszenie "Perły Beskidu Sądeckiego"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data trwania od: 30-12-2013 Data trwania do: 13-01-2014

„Małe projekty” - nabór wniosków w ramach Działania Wdrażanie LSR - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data trwania od: 30-12-2013 Data trwania do: 14-01-2014

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” - nabór wniosków w ramach Działania Wdrażanie LSR - Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień Tarnowa

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data trwania od: 31-12-2013 Data trwania do: 28-01-2014

„Odnowa i Rozwój wsi” - nabór wniosków w ramach Działania Wdrażanie LSR - Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień Tarnowa

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data trwania od: 31-12-2013 Data trwania do: 28-01-2014

„Małe projekty” - nabór wniosków w ramach Działania Wdrażanie LSR - Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień Tarnowa

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data trwania od: 31-12-2013 Data trwania do: 28-01-2014

„Tworzenie i rozwoju mikroprzedsiębiorstw” - nabór wniosków w ramach Działania Wdrażanie LSR - Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data trwania od: 30-12-2013 Data trwania do: 27-01-2014

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” - nabór wniosków w ramach Działania Wdrażanie LSR - Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data trwania od: 30-12-2013 Data trwania do: 27-01-2014

„Odnowa i rozwój wsi” - nabór wniosków w ramach Działania Wdrażanie LSR - Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data trwania od: 30-12-2013 Data trwania do: 27-01-2014

„Małe projekty” - nabór wniosków w ramach Działania Wdrażanie LSR - Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data trwania od: 30-12-2013 Data trwania do: 27-01-2014

„Odnowa i Rozwój wsi” - nabór wniosków w ramach Działania Wdrażanie LSR - Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Wspólnota Królewskiej Puszczy

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data trwania od: 15-01-2014 Data trwania do: 14-02-2014

„Małe projekty” - nabór wniosków w ramach Działania Wdrażanie LSR - Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Wspólnota Królewskiej Puszczy

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data trwania od: 15-01-2014 Data trwania do: 14-02-2014

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” - nabór wniosków w ramach Działania Wdrażanie LSR - Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data trwania od: 30-12-2013 Data trwania do: 20-01-2014

„Odnowa i Rozwój wsi” - nabór wniosków w ramach Działania Wdrażanie LSR - Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data trwania od: 30-12-2013 Data trwania do: 20-01-2014

„Małe projekty” - nabór wniosków w ramach Działania Wdrażanie LSR - Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data trwania od: 30-12-2013 Data trwania do: 20-01-2014

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” - nabór wniosków w ramach Działania Wdrażanie LSR - Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data trwania od: 23-12-2013 Data trwania do: 20-01-2014

„Małe projekty” - nabór wniosków w ramach Działania Wdrażanie LSR - Lokalna Grupa Działania Korzenna

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data trwania od: 16-12-2013 Data trwania do: 14-01-2014

"Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - nabór wniosków w ramach działania Wdrażanie LSR - Lokalna Grupa Działania Korzenna

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data trwania od: 16-12-2013 Data trwania do: 14-01-2014

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” - nabór wniosków w ramach Działania Wdrażanie LSR - Lokalna Grupa Działania Korzenna

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data trwania od: 16-12-2013 Data trwania do: 14-01-2014

„Małe projekty” - nabór wniosków w ramach Działania Wdrażanie LSR - Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data trwania od: 16-12-2013 Data trwania do: 14-01-2014

Nabory aktualne PO RYBY

Nabory aktualne

"Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" - nabór wniosków przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Dorzecze Soły i Wieprzówki"

Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Sektorów Rybackich
Data trwania od: 17-02-2014 Data trwania do: 17-04-2014

Uwaga:Terminy składania wniosków są różne dla poszczególnych rodzajów operacji.

"Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" - nabór wniosków przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Dolina Karpia"

Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Sektorów Rybackich
Data trwania od: 13-01-2014 Data trwania do: 14-02-2014

Harmonogram konkursów 2013

Działania POKL

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do zapoznania się z aktualnym harmonogramem naboru wniosków ogłaszanych w procedurze konkursowej w 2013 roku. Planowane są dwa następujące konkursy:

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Planowana data otwarcia: 14.02.2013
Alokacja: 4,5mln zł

9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych
Planowana data otwarcia: marzec 2013
Alokacja: 26,5 mln zł

Harmonogram naborów w ramach funduszy norweskich i EOG na rok 2013.

Harmonogram naborów w ramach funduszy norweskich i EOG na rok 2013.

Wzory dokumentów

 

Pliki do pobrania:
Pobierz plik (1. Wniosek o zezwolenie na lokalizację i przebudowę zjazdu..doc)1. Wniosek o zezwolenie na lokalizację i przebudowę zjazdu..doc37 kB
Pobierz plik (1. Wniosek o zezwolenie na lokalizację i przebudowę zjazdu..pdf)1. Wniosek o zezwolenie na lokalizację i przebudowę zjazdu..pdf387 kB
Pobierz plik (10. Usuwanie drzew. Wniosek o usunięcie drzew z pasa drogowego..docx)10. Usuwanie drzew. Wniosek o usunięcie drzew z pasa drogowego..docx11 kB
Pobierz plik (10. Usuwanie drzew. Wniosek o usunięcie drzew z pasa drogowego..pdf)10. Usuwanie drzew. Wniosek o usunięcie drzew z pasa drogowego..pdf201 kB
Pobierz plik (11. Wykaz dróg powiatowych Powiatu Tatrzańskiego..pdf)11. Wykaz dróg powiatowych Powiatu Tatrzańskiego..pdf364 kB
Pobierz plik (2. Zjazdy. Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót..doc)2. Zjazdy. Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót..doc44 kB
Pobierz plik (2. Zjazdy. Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót..pdf)2. Zjazdy. Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót..pdf777 kB
Pobierz plik (3. Wniosek o zaopiniowanie lokalizacji urzadzeń infrastruktury technicznej.doc)3. Wniosek o zaopiniowanie lokalizacji urzadzeń infrastruktury technicznej.doc37 kB
Pobierz plik (3. Wniosek o zaopiniowanie lokalizacji urzadzeń infrastruktury technicznej.pdf)3. Wniosek o zaopiniowanie lokalizacji urzadzeń infrastruktury technicznej.pdf522 kB
Pobierz plik (4. Infrastruktura techniczna. Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót..doc)4. Infrastruktura techniczna. Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót..doc45 kB
Pobierz plik (4. Infrastruktura techniczna. Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót..pdf)4. Infrastruktura techniczna. Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót..pdf876 kB
Pobierz plik (5. Opłata roczna. Wniosek o zezwolenie na zajęcia pasa w celu umieszczenia urządzeń..doc)5. Opłata roczna. Wniosek o zezwolenie na zajęcia pasa w celu umieszczenia urządzeń..doc42 kB
Pobierz plik (5. Opłata roczna. Wniosek o zezwolenie na zajęcia pasa w celu umieszczenia urządzeń..pdf)5. Opłata roczna. Wniosek o zezwolenie na zajęcia pasa w celu umieszczenia urządzeń..pdf689 kB
Pobierz plik (6. Awarie sieci. Wniosek o zezwolenie na zajęcia pasa na na czas prowadzenia robót..doc)6. Awarie sieci. Wniosek o zezwolenie na zajęcia pasa na na czas prowadzenia robót..doc40 kB
Pobierz plik (6. Awarie sieci. Wniosek o zezwolenie na zajęcia pasa na na czas prowadzenia robót..pdf)6. Awarie sieci. Wniosek o zezwolenie na zajęcia pasa na na czas prowadzenia robót..pdf659 kB
Pobierz plik (7. Reklamy. Wniosek o zezwolenie na umieszczenie reklamy.doc)7. Reklamy. Wniosek o zezwolenie na umieszczenie reklamy.doc31 kB
Pobierz plik (7. Reklamy. Wniosek o zezwolenie na umieszczenie reklamy.pdf)7. Reklamy. Wniosek o zezwolenie na umieszczenie reklamy.pdf196 kB
Pobierz plik (8. Lokalizacja obiektu. Wniosek o zaopiniowanie lokalizacji budynku, ogrodzenia..doc)8. Lokalizacja obiektu. Wniosek o zaopiniowanie lokalizacji budynku, ogrodzenia..doc32 kB
Pobierz plik (8. Lokalizacja obiektu. Wniosek o zaopiniowanie lokalizacji budynku, ogrodzenia..pdf)8. Lokalizacja obiektu. Wniosek o zaopiniowanie lokalizacji budynku, ogrodzenia..pdf224 kB
Pobierz plik (9. Handel, parkingi. Wniosek o zezwolenie na zajęcia pasa na prawach wyłączności..doc)9. Handel, parkingi. Wniosek o zezwolenie na zajęcia pasa na prawach wyłączności..doc32 kB
Pobierz plik (9. Handel, parkingi. Wniosek o zezwolenie na zajęcia pasa na prawach wyłączności..pdf)9. Handel, parkingi. Wniosek o zezwolenie na zajęcia pasa na prawach wyłączności..pdf220 kB

 

Programy Unijne

BIP

Geoportal Powiatu Tatrzańskiego

Elektroniczna platforma usług administracji publicznej

Budowa węzła w Poroninie

Rozkłady jazdy lini regularnych na terenie Powiatu Tatrzańskiego

Ankieta komunikacyjnao

Góral*Ski

Dobry Klimat dla Powiatów

Zielone Biuro

Związek Powiatów Polskich

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Krajowa Administracja Skarbowa

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu

Teatr Witkacego w Zakopanem