UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
  1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Starostwo Powiatowe w Zakopanem z siedzibą pod adresem Chramcówki 15; 34-500 Zakopane.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

  1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
   1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl, lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej

Informacje

Pokoje

1 (parter - pawilon B)

Godziny Pracy

poniedziałek: 7.30 - 16.00
przyjęcia stron: 8.00 - 15.30

wtorek - czwartek: 7.30 - 15.30
przyjęcia stron: 8.00 - 15.00

piątek: 7.30 - 15.00
przyjęcia stron: 8.00 - 14.30

Pracownicy

mgr inż. Danuta Wojnarska – Naczelnik Wydziału, Geolog Powiatowy
pok. 1(parter - pawilon B) / tel. 18 20 239 45

mgr inż. Wojciech Trzop – Zastępca Naczelnika Wydziału
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr inż. Magdalena Trybuła-Godula – Inspektor
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr inż. Barbara Janik-Hodorowicz - Podinspektor
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pok. 1(parter - pawilon B) / tel. 18 20 239 21

Zadania

I. W zakresie ustawy „prawo ochrony środowiska”

 1. wydawanie pozwoleń zintegrowanych,
 2. wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
 3. wydawanie pozwoleń na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza,
 4. przyjmowanie zgłoszeń o instalacjach, z których emisje nie wymagają pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko,
 5. nakładanie decyzji zobowiązujących podmiot korzystający ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego,
 6. wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
 7. sporządzanie projektów zestawienia przychodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowisk,
 8. wydawanie opinii do WFOŚIGW i NWFOŚIGW o efektach ekologicznych projektowanych inwestycji,
 9. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska,
 10. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska, prowadzenie postępowań dotyczących ograniczania sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska,
 11. prowadzenie rejestru zawierającego informacje o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi,
 12. identyfikacja i sporządzenie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi,
 13. sporządzenie map akustycznych,
 14. ustalenie w drodze decyzji wysokości odszkodowania w razie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

II. W zakresie ustawy „o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych”

 1. wydawanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych.

III. W zakresie ustawy „o odpadach”

 1. wydawanie zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
 2. nałożenie na sprawcę wypadku obowiązków dotyczących gospodarowania odpadami z wypadków.

IV. W zakresie ustawy „o ochronie przyrody”

 1. prowadzenie rejestru posiadaczy zwierząt egzotycznych.
 2. wydawanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów na gruntach gminnych.

V. W zakresie ustawy „prawo geologiczne i górnicze”

 1. przyjmowanie i zatwierdzanie projektów i dokumentacji geologicznych nie wymagających udzielania koncesji,
 2. udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych,
 3. działanie jako organ pierwszej instancji w sprawach należących do właściwości administracji geologicznej.

VI. W zakresie ustawy „prawo wodne”

 1. zatwierdzanie w drodze decyzji statutów spółek wodnych,
 2. sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych.

VII. W zakresie ustawy „o lasach”

 1. nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 2. określenie zadań właścicieli lasów w zakresie powszechnej ochrony lasów,
 3. wydawanie decyzji o zmianie lasu na użytek rolny,
 4. cechowanie drewna oraz wystawianie dokumentów stwierdzających legalność pozyskanego drewna,
 5. uznawanie, po uzgodnieniu z właścicielem i zaopiniowaniu przez radę gminy, lasu za ochronny lub pozbawianie go tego charakteru,
 6. zatwierdzanie uproszczonych planów urządzania lasu,
 7. wydawanie zaświadczeń o objęciu działki uproszczonym planem urządzania lasu,
 8. wydawanie decyzji o przyznaniu dotacji z budżetu państwa na zalesienia, odnowienia i przebudowę drzewostanu.

VIII. W zakresie ustawy „prawo łowieckie”

 1. wydawanie zgody na odstąpienie od zakazu chwytania i przetrzymywanie zwierzyny,
 2. wydawanie zezwoleń na posiadanie, hodowanie i utrzymywanie chartów rasowych
  i ich mieszańców,
 3. wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych,
 4. wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny w razie szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej.

IX. W zakresie ustawy „o rybactwie śródlądowym”

 1. wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego,
 2. rejestracja sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb,
 3. wnioskowanie o utworzenie Społecznej Straży Rybackiej.

X. W zakresie ustawy „o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”

 1. uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego jako organ administracji geologicznej w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

XI. W zakresie ustawy „o transporcie kolejowym”

 1. wydawanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne.

XII. W zakresie ustawy „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko”

 1. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
 2. prowadzenie wykazu danych o dokumentach zawierających informacje
  o środowisku i jego ochronie.

Programy Unijne

BIP

Geoportal Powiatu Tatrzańskiego

Elektroniczna platforma usług administracji publicznej

Budowa węzła w Poroninie

Rozkłady jazdy lini regularnych na terenie Powiatu Tatrzańskiego

Ankieta komunikacyjnao

Góral*Ski

Dobry Klimat dla Powiatów

Zielone Biuro

Związek Powiatów Polskich

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Krajowa Administracja Skarbowa

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu

Teatr Witkacego w Zakopanem