3 listopada 2022 r. (czwartek) o godz. 8.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15 odbędzie się XXXIX Sesja Rady Powiatu Tatrzańskiego.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 

 1. Otwarcie Sesji, powitanie gości, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Zwyczajnej Sesji Rady Powiatu Tatrzańskiego.
 3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu za okres pomiędzy XXXVIII, a XXXIX Sesją Rady.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tatrzańskiego.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tatrzańskiego na rok 2022.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie: Programu współpracy Powiatu Tatrzańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Wolne wnioski i oświadczenia Radnych.
 11. Zamknięcie obrad.