obraz walca drogowego

Zarząd Powiatu Tatrzańskiego uprzejmie informuje, że w okresie od 23.08.2022 r. do 26.11.2022 r nastąpi całkowite zamknięcie, dla ruchu drogowego, odcinka ul. Kaszelewskiego.

Zamknięcie obejmuje odcinek o długości 65m od skrzyżowania z ul. Gładkie do mostu na potoku Cicha Woda i związane jest z realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1656K ul. Powstańców Śląskich w km 0+483,00 do km 0+637,00 wraz z rozbudową drogi gminnej nr 420166K ul. Gładkie w km 0+003,50 do km 0+050,00 i drogi gminnej nr 420183 ul. Kaszelewskiego w km 0+005,30 do km0+056,70 wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zakopane”.

W celu sprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia robót, prosimy o zastosowanie się do wprowadzonej zmiany organizacji ruchu oraz wykonywanie poleceń osób kierujących ruchem.

Za spowodowane utrudnienia przepraszamy.