Zarząd Powiatu Tatrzańskiego informuje, że w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1648K ul. Oswalda Balzera w miejscowości Zakopane – Cyrhla w km 3+400 do km 3+730” od dnia 12.10.2022r. na odcinku 330 m będą prowadzone roboty drogowe polegające na budowie chodnika.

Ruch na przedmiotowej drodze będzie się odbywał zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu na czas budowy chodnika.

Zarządca drogi przeprasza za wszelkie utrudnienia.