Wymagane dokumenty: ( w formie papierowej, lub przez Portal Starosty )

  • Zawiadomienie o zgłoszeniu obowiązkowych informacji w zakresie prowadzonego szkolenia kandydatów na kierowców lub kandydatów na instruktorów (zał. nr 1) z określeniem, jakiego obowiązku informacja dotyczy (w zależności od rodzaju zgłoszenia - wybrać i wypełnić właściwy załącznik):
  1. w przypadku informacji - o terminie, miejscu, czasie, w którym będzie prowadzony kurs dla kandydatów na kierowców lub instruktorów wraz z listą uczestników kursu – zał. nr 2.
  2. w przypadku informacji - o miejscu i czasie przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego przez ośrodek szkolenia kierowców – zał. nr 3.
  3. w przypadku informacji - o danych osób, którym wydano zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców lub instruktorów – zał. nr.4
  4. w przypadku corocznej informacji o przeprowadzonych kursach, w zakresie dotyczącym poprzedniego roku – zał. nr 5.