Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o dokonanie wpisu lub rozszerzenia zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wraz z oświadczeniem przedsiębiorcy potwierdzającym, że:
  • dane zawarte we wniosku są kompletne i zgodne z prawdą,
  • wnioskodawca zna i spełnia warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie ośrodka szkolenia kierowców,
 • Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.
 • Dotychczasowe zaświadczenie o dokonaniu wpisu- w przypadku dokonania rozszerzenia zakresu wpisu.
 • Potwierdzenie wniesienia opłat:
  • za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców – 500 zł.
  • za rozszerzenie wpisu – 500 zł