Wesołych Świąt
logo powiatu

28 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 8.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15 odbędzie się V Sesja Rady Powiatu Tatrzańskiego.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji, powitanie gości, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z IV Zwyczajnej Sesji Rady Powiatu Tatrzańskiego.
 3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu za okres pomiędzy IV a V Sesją Rady.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Inwestycje i remonty w 2018 r.  – stan przygotowań do   realizacji  zamierzeń w 2019 r.  (w tym w infrastrukturze oświatowej).
 6. Informacja o funkcjonowaniu służb zespolonych na terenie  Powiatu Tatrzańskiego w 2018 r.
  1. Komendy Powiatowej Policji,
  2. Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
 7. Sprawozdanie z działalności PCPR za rok 2018 oraz informacja o bieżącej działalności.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tatrzańskiego na rok 2019.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tatrzańskiego.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości.  
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie:  wyrażenia zgody na przedłużenie terminu dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej Szpitala Powiatowego im dr. T. Chałubińskiego w Zakopanem.
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem.
 14. Przyjęcie uchwały w sprawie:  podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych na 2019 r.  
 15. Przyjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia i przekazania skarg i wniosku.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 17. Sprawy bieżące.
 18. Wolne wnioski i oświadczenia Radnych.
 19. Zamknięcie obrad.