Szanowni Państwo,

            Informujemy, że Powiat Tatrzański jako Administrator danych osobowych z siedzibą w Zakopanem, przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyznaczył:

INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Kontakt z Inspektorem ochrony danych urzędu jest możliwy poprzez:

 • pocztę: Inspektor Ochrony Danych, Starostwo Powiatowe w Zakopanem,
  Chramcówki 15, 34-500 Zakopane
 • adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • telefon: 18 20 17 100 w63.

 Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych.

 

Ogólna klauzula informacyjna

Dla Interesantów Starostwa Powiatowego w Zakopanem

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05..2016r.) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Powiat Tatrzański, adres: 34-500 Zakopane ul. Chramcówki 15, kontakt: email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 18 20 23 914.

Kontakt z Inspektorem ochrony danych urzędu jest możliwy poprzez adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 18 20 17 100 w63.

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych przez Powiat Tatrzański jest realizacja obowiązków powiatu określonych w przepisach prawa i wynikających z postanowień ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, oraz niezbędnych dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych przy zapewnieniu należytego bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w którym dane te są przetwarzane na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy
 • 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
 • 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzanych danych w serwerowniach oraz archiwach, zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na terenie)
 • 9 ust. 1 lit. g rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z przepisów prawa

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione: 

 • Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, podmiotom serwisujących nasze systemy teleinformatyczne,
 • Organom, uprawnionym na podstawie przepisów prawa

Dane osobowe nie są udostępniane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Okres przechowywania Państwa danych osobowe wynika z przepisów prawa na podstawie których dane przetwarzamy.

Mają Państwo prawo do:

 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek na dzienniku podawczym urzędu. Zakres praw, z których mogą Państwo skorzystać wynika z przepisów prawa.

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań, wynikające z przepisu prawa.

Urząd nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.