Pokoje

2, 13, 14, 23, 24, 25, 26, 27 (parter)


Godziny przyjęć stron po wcześniejszym umówieniu telefonicznym wizyty

Poniedziałek: 12.30 – 15.30
Wtorek: 12.00 – 15.00
Środa: 8.00 – 11.00
Czwartek: 12.00 – 15.00
Piątek: 11.30 – 14.30
 


Sekretariat
pokój nr 14
tel. 18 20 239 57
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakres prowadzonych spraw:

 1. wydawanie dzienników budów
 2. poświadczanie prawomocności i ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę i wydawanie zatwierdzonych projektów
 3. prowadzenie rejestru spraw wpływających do wydziału
 4. przygotowywanie korespondencji wychodzącej z wydziału
 5. prowadzenie rejestru wniosków i decyzji na realizację inwestycji drogowych (ZRID) dla potrzeb Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
 6. prowadzenie elektronicznego rejestru wniosków i decyzji RWDZ
 7. prowadzenie sprawozdawczości GUS
 8. udostępnianie informacji publicznej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej w sprawach z zakresu prawa budowlanego

mgr Elżbieta Łapsa - Podinspektor ds. administracji architektoniczno - budowlanej
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lic. Halina Obrochta - Samodzielny Referent
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stażystka Joanna Zając
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 


Pokój nr 28

p.o. Naczelnik Wydziału Budownictwa mgr inż. Agnieszka Stachoń- Staszel

Przyjmowanie stron we wtorki w godz. 12.00 – 15.00

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Pracownicy

Zakres prowadzonych spraw:

 1. wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz projektu zagospodarowania terenu i architektoniczno- budowlanego
  i udzieleniu pozwolenia na budowę
 2. wydawanie decyzji o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę
 3. przygotowywanie opinii oraz dokumentacji do odwołania
 4. wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i zatwierdzenie zmian do projektów budowlanych oraz do projektów zagospodarowania terenu i architektoniczno- budowlanego
 5. wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów budowlanych
 6. nakładanie obowiązku uzupełnienia wniosku
 7. nakładanie w drodze postanowienia obowiązku uzupełnienia brakujących dokumentów
 8. przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu
 9. rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości
 10. udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno- budowlanych
 11. wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu i innych
 12. wygaszanie i uchylanie decyzji o pozwoleniu na budowę
 13. wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (ZRID)
 14. współdziałanie z organami nadzoru budowlanego
 15. prowadzenie postępowań mających na celu egzekucję obowiązków o charakterze niepieniężnym
 16. prowadzenie postępowań wznowieniowych

pokój nr 13

inż. arch. Jan Mozoła - Pomoc Administracyjna
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr inż. arch. Maria Polak - Pomoc Administracyjna
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój nr 23

mgr inż. arch. Michał Stachura - Inspektor
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr inż. arch. Barbara Bachleda-Babiarz
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój nr 24

inż. arch. Daniel Bużek - Inspektor
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr inż. arch. Ewelina Kahl-Gaczorek - Podinspektor
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój nr 25

techn. bud. Tomasz Szpunar - Inspektor 
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lic. Barbara Włoch - Bobak - Podinspektor
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pomoc Administracyjna mgr inż. Paweł Dziedzina

pokój nr 27

p.o. Zastępca Naczelnika mgr inż. arch. Agnieszka Lassak
email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

inż. Piotr Mizera– Inspektor
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Zakres prowadzonych spraw:

 1. przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę/rozbiórkę
 2. przyjmowanie zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
 3. przyjmowanie zgłoszeń budowy lub przebudowy z projektami

pokój nr 26

Barbara Kasperek - Podinspektor
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Łukasz Marduła - Podinspektor
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zofia Tracz - Pomoc Administracyjna
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.