Wstęp Deklaracji

Starostwo Powiatowe w Zakopanem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.powiat.tatry.pl.

 

Starostwo Powiatowe w Zakopanem:

Telefon: +18 2017100
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres korespondencyjny: ul. Chramcówki 14, 34-500

 

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.powiat.tatry.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Data publikacji strony internetowej: 2012-03-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-12-18.

 

 

Strona internetowa www.powiat.tatry.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Starostwa Powiatowego w Zakoapnem,
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Starostwa Powiatowego w Zakoapnem.

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło lub żółte tło, żółte lub czarne litery),
 • tryb nocny (szare tło)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • mapa strony,
 • focus dla osób niedowidzących pojawiający się wokół elementów nawigacyjnych,

 

Wygląd strony:

 • WCAG 2.1
 • HTML 5
 • tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec
 • nagłówki zostały prawidłowo wdrożone
 • fokus oraz tbindexa – prawidłowo wdrożone
 • nawigacja za pomocą klawisza Tab
 • pułapki klawiaturowe wykluczone.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Starostwa Powiatowego w Zakoapnem.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-29.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W Starostwie Powiatowym w Zakoapnem do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczony został Rafał Dobrowolski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 18 20 239 61 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Siedziby Starostwa Powiatowego w Zakopanem

 • pawilon A
 • pawilon B

spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. Winda na parter budynku prowadząca do dziennika podawczego oraz drzwi automatyczne na wejściu do budynku A
 2. Winda na parter budynku prowadząca do dziennika podawczego geodezji na wejściu do budynku B od strony ul. Szymony

 

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 1. zapewnienie komunikacji z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez portiera o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.

 

Koordynatorzy dostępności w Starostwie Powiatowym w Zakopanem

Koordynator ds. dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej

Maria Król Michalska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
tel. 18 20 239 17

Koordynator ds. dostępności cyfrowej

Rafał Dobrowolski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
tel. 18 20 239 61