Piotr Bąk - Starosta

Władysław Filar - Wicestarosta

Maria Dudek

Andrzej Skupień

Marta Nędza-Kubiniec