Andrzej Skupień - Starosta

Wawrzyniec Bystrzycki - Wicestarosta

Bogusława Stępień - Członek Zarządu

Wiesław Lenard - Członek Zarządu

Paweł Para - Członek Zarządu