Piotr Bąk - Starosta

Jerzy Zacharko - Wicestarosta

Władysław Filar

Zbigniew Proszowski

Andrzej Skupień