Zakopane, dnia 08 kwietnia 2021 roku

ZP.272.2.2021

 

Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019) w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy eZamawiający udostępnionej na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem:

https://powiat-tatry.ezamawiajacy.pl/pn/powiat-tatry/demand/notice/public/25866/details

Szczegółowy regulamin korzystania z Platformy eZamawiający dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin_ezamawiajacy.

Pliki do pobrania
Pobierz plik (BZP - Ogłoszenie - 2021 BZP 00029165-01.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu134 kB