Stanowisko do Spraw Zamówień Publicznych, prowadzi sprawy związane z:

  1. przygotowywaniem i przeprowadzaniem postępowań przetargowych,
  2. prowadzi dokumentację i ewidencję udzielanych zamówień publicznych,
  3. prowadzi nadzór nad realizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
  4. przygotowuje umowy z zakresu zamówień publicznych.