Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. w dniach od 3 kwietnia do 29 kwietnia 2024 r. na terenie Powiatu Tatrzańskiego przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa.

Kwalifikacja wojskowa to nie pobór do Wojska Polskiego, czy też mobilizacja Sił Zbrojnych RP

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym nie ma obowiązku odbycia służby wojskowej, niemniej jednak stawiennictwo na kwalifikacje wojskową jest obowiązkowe i wynika  z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2024 r. poz. 248) oraz § 3 pkt 1- 4 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. z dnia 10 listopada 2023 r. (Dz.U. poz. 2473).