Starosta Tatrzański informuje, że zakończono kompleksową modernizacje ewidencji gruntów i budynków w kolejnym obrębie ewidencyjnym naszego powiatu. Tym samym zastąpiono mapę ewidencyjną prowadzoną dla obrębu Suche w postaci analogowej w skali 1:2880, nową mapą numeryczną. Prace geodezyjne polegały na aktualizacji przebiegu granic działek ewidencyjnych, utworzeniu pełnej bazy budynkowej oraz aktualizacji użytków gruntowych na działkach zabudowanych – grunty rolne zabudowane oraz mieszkalne. Całość zadania została zrealizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 2 Cyfrowa Małopolska, poddziałanie 2.1.4 „E-usługi w informacji przestrzennej”.

Zawiadomienie Starosty Tatrzańskiego z dnia 17 lutego 2021 r. o wyłożeniu projektu operatu modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Witów.

Starosta Tatrzański zawiadamia, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15, Budynek „B”, parter pok. 4, w terminie od 11.03.2021 r. do 31.03.2021 r., tj. 15 dni roboczych, w godzinach od 8.00 do 15.00 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Witów, gmina Kościelisko, powiat tatrzański, województwo małopolskie.

zdjęcie z zebrania

W ubiegłym tygodniu (6 września) Jacek Kuchta naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Powiatu Tatrzańskiego wziął udział w Zebraniu Wiejskim w Witowie, gdzie jednym z punktów programu było omówienie najważniejszych kwestii dotyczących prowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków z mieszkańcami Sołectwa. Spotkania odbywały się w budynku remizy OSP w Witowie, na dużej sali, gdzie zapewniono odpowiednie warunki bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa. Podsumowano dotychczasowe prace i przekazano najważniejsze informacje dotyczące dalszych etapów.

Starosta Tatrzański informuje, że modernizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie Witów wkracza w II etap realizacji. Firma geodezyjna przystąpi niebawem do czynności ustaleń przebiegu granic działek. To jeden z ważniejszych elementów modernizacji ewidencji, dlatego prosimy mieszkańców Witowa o czynny udział w tych pracach. Ustalenia granic z właścicielami działek potrwają kilka miesięcy, a ich rozpoczęcie zaplanowano na 15 czerwca br. Większość czynności zostanie przeprowadzona w remizie OSP w Witowie z wykorzystaniem bardzo dokładnych zdjęć lotniczych, a o terminie i miejscu tych ustaleń, każdy właściciel działki zostanie poinformowany pisemnie.

 

Pod nieco tajemniczo brzmiącym hasłem kryją się sprawy ważne dla każdego mieszkańca. Otóż specjaliści na miejscu w terenie będą dokonywać m.in.  pomiaru każdego budynku i wykonają tzw. obrys, który potem pojawi się na mapie ewidencyjnej. Druga sprawa, niezmiernie ważna dla każdego właściciela nieruchomości, to ustalenie przebiegu granic poszczególnych działek, a tutaj warto na bieżąco zasięgać informacji na temat wyników przeprowadzanych prac, aby zweryfikować je z posiadaną wiedzą i dokumentami. Zdarzają się bowiem odstępstwa pomiędzy stanem faktycznym, a tym co znajduje się w dokumentach i naszej pamięci. Rozpoczęte prace mają właśnie m.in. na miejscu wyjaśnić wszelkie wątpliwości, tak aby zasobach geodezyjno-kartograficznych czyli popularnych mapach widniały prawdziwe i rzetelne informacje.