KOMUNIKAT

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w chwili obecnej są udzielane stacjonarnie

 

Informacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294).

Nieodpłatna Pomoc Prawna obejmuje:

  1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
  4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może z ważnych powodów ustalić inną kolejność. Kobiecie, która jest w ciąży, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana poza kolejnością.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA  I EDUKACJA PRAWNA 

ZAPISY na wizyty pod numerem telefonu: 18 20 239 14 (numer czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.30)

 Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu  lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet.

 Z porad może korzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

Na terenie Powiatu Tatrzańskiego porady  udzielane są w dwóch punktach nieodpłatanej pomocy prawnej które zlokalizowane są :

Prowadzony przez adwokatów i radców prawnych:

 

Zakopane, Starostwo Powiatowe, Pawilon A (główny budynek)
ul. Chramcówki 15
czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 13.00

 

Prowadzony przez organizacją pozarządową - Stowarzyszenie SURSUM CORDA

a) Poronin, Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Józefa Piłsudskiego 15
czynny w poniedziałki, środy i czwartki w godz. od 8.00 do 12.00

b) Kościelisko, Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Nędzy Kubińca 140
czynny we wtorki i piątki w godz. od 11.00 do 15.00


oraz w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: 

 

Prowadzony przez organizację pozarządową - Stowarzyszenie SURSUM CORDA

a) Poronin, Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Józefa Piłsudskiego 15
czynny w czwartek w godz. od 08.00 do 12:00

b) Bukowina Tatrzańska, Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Kościuszki 36
czynny we wtorki w godz. od 13.00 do 17.00

c) Biały Dunajec, Urząd Gminy
ul. Jana Pawła II 312
czynny w piątki w godz. od 8.00 do 12.00