KOMUNIKAT

Osoby zainteresowane poradą prawną prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 18 202 39 39 celem umówienia wizyty lub zarejestrowanie się za pośrednictwem strony  internetowej: https://np.ms.gov.pl

 

Masz problemy prawne, rodzinne lub inne kłopoty życiowe? Do twojej dyspozycji bezpłatnie pozostają prawnicy i doradcy obywatelscy

 

Możesz skorzystać z porady prawnej prawnika lub doradcy, gdy np. potrzebujesz pomocy w rozłożeniu długu na raty, w spłacie pożyczek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, masz problemy sąsiedzkie, odziedziczyłeś długi, nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc, masz inne problemy związane ze sprawami życia codziennego.

Usługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji są całkowicie bezpłatne. System nieodpłatnego poradnictwa jest finansowany przez państwo.

 

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Każdy, kto znajduje się w sytuacji, w której nie może ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego lub mediacji.

Osoby z trudnościami w poruszaniu lub komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy w dogodnym dla siebie miejscu np. w szpitalu, w domu lub w miejscu wyposażonym w odpowiedni sprzęt wspomagający komunikację lub w miejscu, w którym będzie możliwość skorzystania z pomocy tłumacza migowego. Osoby te mogą uzyskać poradę w szczególnych formach, na przykład przez telefon, komunikator internetowy, mailowo. W przypadku chęci skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego należy zgłosić taką potrzebę w trakcie zapisu na poradę - telefonicznie (nr tel.18 202 39 39 lub mailowo; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) - co najmniej na 3 dni robocze przed umówioną wizytą.
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą (osoba samozatrudniona) niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna dla samozatrudnionych przedsiębiorców ma charakter pomocy de minimis.

Na umówioną wcześniej wizytę należy przygotować:

  • dowód osobisty (paszport, lub inny dokument stwierdzający tożsamość – w przypadku braku numeru PESEL) - w celu wypełnienia oświadczenia o niemożności ponoszenia kosztów odpłatnej pomocy prawnej;
  • dokumenty, które dotyczą twojego problemu – jeśli takie masz; możesz też po prostu opowiedzieć prawnikowi, doradcy lub mediatorowi o swoim problemie.
  • dla samozatrudnionych – wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiegasz się o nieodpłatną pomoc prawną oraz otrzymanej w ciągu 2 poprzedzających ją lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, 8albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Na początku wizyty w punkcie należy złożyć oświadczenie (TUTAJ), że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy.

Zapisy na wizyty pod numerem telefonu: 18 202 39 39 (numer czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00) lub

Pomoc jest udzielana według kolejności zgłoszeń. Z ważnych powodów pomoc uzyskasz poza kolejnością. Zapisy na porady są prowadzone zgodnie z zasadą równomiernego obciążenia dyżurów w punktach w danym powiecie.

 

Miejsce udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatną pomoc prawną w Powiecie Tatrzańskim można uzyskać w punktach zlokalizowanych w każdej z 5 gmin:
 Zakopane, Kościelsko, Poronin, Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska.

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Prawnik udzieli nieodpłatnej pomocy prawnej przykładowo w sytuacjach sporu z pracodawcą, spółdzielnią lub sąsiadem, reklamacji w sklepie. Udzieli informacji i przygotuje projekt potrzebnego pisma, w tych sprawach, które nie toczą się przed sądem. A jeżeli sprawa jest już w sądzie, to napisze projekt pisma o zwolnienie z kosztów sądowych, ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 

Zakopane
Starostwo Powiatowe, Pawilon A (główny budynek)
ul. Chramcówki 15
czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 13.00

 

Poronin
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Józefa Piłsudskiego 15
czynny w poniedziałki, środy i czwartki w godz. od 8.00 do 12.00

 

Kościelisko
Urząd Gminy
ul. Nędzy Kubińca 101
czynny we wtorki i piątki w godz. od 08.00 do 12.00

 

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Prowadzony przez organizację pozarządową - Stowarzyszenie SURSUM CORDA

Doradca służy nieodpłatną poradą obywatelską. Zaproponuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji. Będzie wspierał w rozwiązaniu problemu. Wskaże przysługujące prawa i spoczywające obowiązki, a w razie potrzeby sporządzi wspólnie plan działania i pomoże w jego realizacji.

Bukowina Tatrzańska
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Kościuszki 36
czynny we wtorki i środy w godz. od 13.00 do 17.00

Urząd Gminy
ul. Długa 144
czynny w poniedziałki w godz. od 13.00 do 17.00

 

Biały Dunajec
Urząd Gminy
ul. Jana Pawła II 312
czynny w piątki i czwartki w godz. od 8.00 do 12.00

 

Mediacje

Jeżeli jesteś w sporze i chcesz się porozumieć – skorzystaj z nieodpłatnej mediacji. Mediator przeprowadzi mediację pomiędzy tobą a inną osobą, grupą osób lub instytucją, jak np. bank, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia itd. A jeśli nie jesteś pewien, czy mediacja znajdzie zastosowanie do twojej sprawy – przyjdź po informacje.

 

Bukowina Tatrzańska
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Kościuszki 36
czynny we wtorki i środy w godz. od 13.00 do 17.00

Urząd Gminy
ul. Długa 144
czynny w poniedziałki w godz. od 13.00 do 17.00

 

Biały Dunajec
Urząd Gminy
ul. Jana Pawła II 312
czynny w piątki i czwartki w godz. od 8.00 do 12.00

Uwaga: Z usługi nieodpłatnej mediacji wyłączone są mediacje prowadzone ze skierowania sądu oraz sprawy, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Jeżeli zależy Ci na poradzie uzyskanej od specjalisty z jednej z zadeklarowanych na liście dziedzin, możesz zarejestrować się na poradę specjalistyczną na takim dyżurze - niezależnie od swojego miejsca zamieszkania.

Dyżury specjalistyczne - kliknij by przejść

 

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w czasie epidemii Covid-19.

W czasie epidemii nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacja są udzielane na takich samych zasadach, jakie obowiązują osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się. Oznacza to, że pomoc jest udzielana za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail oraz przy wykorzystaniu komunikatorów internetowych. W sposób zdalny może być również przeprowadzona mediacja.
Podczas funkcjonowania punktów w trybie hybrydowym lub zdalnym nie ma potrzeby składania oświadczenia o tym, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (w przypadku przedsiębiorców, że w ciągu roku nie byli zatrudniani pracownicy).

Po udzielonej nieodpłatnej poradzie prosimy dokonać anonimowej oceny udzielonej pomocy poprzez wypełnienie karty pomocy – część B (TUTAJ). Wypełnioną kartę można przekazać osobiście, listownie, przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , lub telefonicznie pod nr tel. 18 202 39 39. O takiej możliwości zostaniesz poinformowany po udzielonej pomocy.

Każdego mieszkańca naszego Powiatu zachęcamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi dotyczącymi porad prawnych z zakresu takich zagadnień, jak prawo spadkowe, prawo pracownicze, prawo rodzinne, zadłużenia i inne. Z materiałami w formie e-poradników, wideoporadników, animacyjnych filmików edukacyjnych, artykułów przygotowanych przez Stowarzyszenie Sursum Corda można się zaznajomić bezpośrednio z podstrony internetowej (TUTAJ).