• naglowek_projekt_4
1. Starostwo Powiatowe w Zakopanem realizowało w okresie 1.01.2006 do 31.12.2007 r. projekt pn. "Wykorzystanie tradycyjnych produktów regionalnych do rozwoju turystyki kulturowej w rejonie tatrzańskim" o wartości 238 991,36 PLN, na który otrzymało dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wysokości 176 566,82 PLN. Projekt realizowany był w ramach programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Polska - Republika Słowacka 2004-2006 Działania 2.2 Ochrona Dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Projekt miał na celu zwiększenie wykorzystania istniejącej tradycji zakresie produktu regionalnego, wytwórczości rzemiosła artystycznego i sztuki ludowej dla rozwoju gospodarczego tatrzańskiego pogranicza.

W ramach projektu przeprowadzono inwentaryzację zasobów kulturowych regionu - tradycyjnych produktów rzemiosła i wytwórczości oraz zinwentaryzowano czynnych twórców sztuki ludowej.

Na warsztatach z udziałem twórców opracowano Strategię i program waloryzacji lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz koncepcje marketingową dla wybranych produktów i twórców.

Opracowano szlak lokalnego dziedzictwa kulturowego w wersji samochodowej, rowerowej i narciarskiej wraz z projektem wizualizacji oraz wydano przewodnik po szlaku, ulotki z mapą szlaku oraz ulotki promujące twórców ludowych i ich dzieła. W ramach projektu zorganizowano również Targi sztuki twórców ludowych i rzemiosła artystycznego.

Zwieńczeniem i swoistym podsumowaniem projektu była polsko-słowacka konferencja w całości poświęcona zagadnieniom, wokół których ogniskowały się prace prowadzone w ramach projektu.

2. Z programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A PL-SK -Starostwo Powiatowe w Zakopanem otrzymało także dofinansowanie wysokości 56 613 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Tatry na realizowany w ramach Działania 2.3 Wsparcie Inicjatyw Lokalnych mikroprojekt  pn. "Prezentacja polskich i słowackich tradycji na imprezie folklorystycznej V Tatrzańskie Wici".

Od 22 lipca do 27 sierpnia 2006 r. w ramach festiwalu "Tatrzańskie Wici" odbywały się w każdej gminie powiatu tatrzańskiego koncerty, zabawy, konkursy oraz spotkania promujące tradycje regionu podhalańskiego.

I tak 22 i 23 lipca odbyło się Święto Olczy w ramach, którego zorganizowano amatorskie zawody w powożeniu zaprzęgami. 29 lipca mogliśmy spróbować pysznego pstrąga na "Święcie Pstrąga", a 30 lipca uczestniczyć w Wyborze Nojśwarnijsyj Góraleczki w Białym Dunajcu. 30 lipca Jurgów zaprosił nas na "Dzień Polowaca" na kolejne spotkanie z tatrzańskimi myśliwymi.

W Białce Tatrzańskiej tradycyjnie został wybrany nowy Harnaś oraz wybrano Cepra i Ceperkę Roku.

Na Placu pod Gubałówką zorganizowano 12 i 13 sierpnia imprezę pn. "Festiwal Oscypka". Witów 15 sierpnia zaprosił na "Święto lasu", gdzie można było obserwować konkurujących drwali, a Harenda na "Harendzianskie Zwyki" 19 sierpnia. 20 sierpnia odbyło się Święto Misia i bartników w Poroninie. Imprezy festiwalu Tatrzańske wici zakończył "Osod w Nowem Bystrem" zorganizowany w dniu 27 sierpnia 2006.

Na wszystkich scenach prezentowały się zespoły folklorystyczne polskie, a także słowackie. Współorganizatorem oraz koordynatorem imprez festiwalowych było Starostwo Powiatowe w Zakopanem, które dofinansowało organizację wszystkich imprez zdobywając na to środki z EFRR za pośrednictwem Euroregionu Tatry.