• naglowek_projekt_3
Powiat Tatrzański realizuje obecnie dwa projekty stypendialne  współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” ZPORR:

 

Pierwszy z tych projektów to:

„Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w Powiecie Tatrzańskim na rok szkolny 2006/2007”, w ramach tego projektu przyznano uczniom 171 stypendiów  w wysokości 1.500,00 zł każde.

Drugi projekt to:

„Małopolski program stypendialny dla studentów na rok akademicki 2006/2007”, w ramach tego projektu przyznano studentom zamieszkałym na terenie wiejskich Powiatu Tatrzańskiego 51 stypendiów w wysokości 3.500,00 zł każde.