• tablica_goralski_id38
W dniu 29 lipca 2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie przedstawiciele podhalańskich samorządów i władz województwa podpisali umowę o dofinansowanie projektu nr. MRPO.04.01.01-12-052/08 pn. "Wzmocnienie turystyczne Podhala przez remont i modernizację spójnej sieci dróg regionalnych powiatu tatrzańskiego pod wspólną nazwą GÓRAL*SKI" w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013, Oś Priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat A: Drogi o znaczeniu regionalnym. Projekt będzie realizowany w ramach umowy partnerskiej czterech samorządów: Powiatu Tatrzańskiego, Gminy Miasto Zakopane oraz Gmin Poronin i Kościelisko.

Całkowita wartość inwestycji wynosi: 53 184 061,17 zł brutto (wartość na dzień 05.03.2010 r.). Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 30 784 960,00 zł brutto.

W ramach projektu zostaną przebudowane następujące odcinki dróg (łącznie 38,809 km):

1) ul. Oswalda Balzera (14,80 km), ul. Powstańców Śląskich (1,57 km),

w roku 2009 zrealizowano pierwszy etap – przebudowa drogi powiatowej nr K1648 Oswalda Balzera – Zakopane – Wierch Porońca na odcinku 9,406 km,

2) Droga do Olczy (4,15 km), Droga na Bystre (0,52 km), ul. Chałubińskiego (0,454 km), ul. Zamoyskiego (0,78 km), ul. Krupówki (0,17 km), Al. 3 Maja (1,13 km), (7,204 km),

3) ul. Nędzy Kubińca (4,535 km),

w roku 2009 zrealizowano zadanie – przebudowa drogi gminnej nr K420061 ul. Nędzy Kubińca w Kościelisku na odcinku 4,535 km,

4) droga Kośne Hamry – Brzeziny (5,5 km), droga Kośne Hamry – Błociska (5,2 km),

w roku 2009 zrealizowano pierwszy etap – przebudowa drogi gminnej nr K420101 Kośne Hamry – Murzasichle - Brzeziny na odcinku 5,5 km.

Zakończenie realizacji projektu: 01.03.2011 rok.