Stowarzyszenie ESWIP, Biuro Incjatyw Społecznych, Małopolska Sieć LGD

W dniu 26 października br., w godz. 13:00 – 16:15, w Starostwie Powiatowym w Zakopanem, przy ul. Chramcówki 15, odbędzie się seminarium upowszechniające Model Miejscowości Tematycznej, wdrażany od wielu lat z powodzeniem na Warmii i Mazurach.

Seminarium skierowane jest do przedstawicieli małopolskich instytucji i organizacji działających na rzecz integracji i pomocy społecznej, rynku pracy, turystyki oraz rozwoju lokalnego m.in.: JST, PCPR, PUP, LGD, OPS, NGO. Uczestnicy seminarium będą mogli zapoznać się z ideą miejscowości tematycznej i procesem jej budowy, poznać praktyczne aspekty funkcjonowania miejscowości oraz korzyści płynące z ich tworzenia.


Seminarium organizowane jest w ramach projektu „Miejscowości tematyczne w Małopolsce”, realizowanego przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych z Krakowa wraz z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ESWIP i Małopolską Siecią LGD.

Celem projektu jest poprawa aktywności społecznej i zwiększenie potencjału zatrudnieniowego mieszkańców obszarów, wiejskich zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez upowszechnienie i tworzenie warunków do zastosowania Modelu Miejscowości Tematycznej.
Projekt skierowany jest do przedstawicieli małopolskich instytucji i organizacji oraz do mieszkańców obszarów wiejskich zagrożonych wykluczeniem społecznym – bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo.

W ramach projektu zagrożeni wykluczeniem mieszkańcy oraz przedstawiciele instytucji i organizacji z 6 środowisk, wybranych w ramach konkursu skierowanego do LGD, będą uczestniczyć w szeregu działań służących przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, poprzez tworzenie miejscowości tematycznych, m.in. szkolenia, Szkoła Animatorów Miejscowości Tematycznych, wizyty studyjne, budowanie partnerstw na rzecz rozwoju miejscowości tematycznych, Festiwal Miejscowości Tematycznych. Wykorzystując lokalne zasoby: swój potencjał, umiejętności i pomysły oraz walory krajobrazowe i infrastruktury miejscowości, z pomocą animatorów i ekspertów, będą generować wspólne pomysły na rozwój wsi, tworzyć lokalne produkty, ofertę turystyczną, miejsca pracy.

Więcej informacji nt. projektu, rekrutacji, zasad uczestnictwa, w tym konkursu dla LGD, będzie można uzyskać w trakcie seminarium upowszechniającego. Osoby zainteresowane udziałem, prosimy o zgłaszanie się telefonicznie lub mailowo.

tel. 12-412-15-24

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Europejski Fundusz Spoleczny