Logo Projektów unijnych

W dniu 13 grudnia w godz. 10.00-14.00 odbędzie się spotkanie informacyjne w sali obrad Starostwa Powiatowego w Nowym Targu pt.: 

FUNDUSZE POŻYCZKOWE I PORĘCZENIOWE – ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorców oraz osób chcących założyć własną działalność gospodarczą z terenu powiatu nowotarskiego, suskiego i tatrzańskiego.

Organizator – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Punkt Informacyjny w Nowym Targu