Pod nieco tajemniczo brzmiącym hasłem kryją się sprawy ważne dla każdego mieszkańca. Otóż specjaliści na miejscu w terenie będą dokonywać m.in.  pomiaru każdego budynku i wykonają tzw. obrys, który potem pojawi się na mapie ewidencyjnej. Druga sprawa, niezmiernie ważna dla każdego właściciela nieruchomości, to ustalenie przebiegu granic poszczególnych działek, a tutaj warto na bieżąco zasięgać informacji na temat wyników przeprowadzanych prac, aby zweryfikować je z posiadaną wiedzą i dokumentami. Zdarzają się bowiem odstępstwa pomiędzy stanem faktycznym, a tym co znajduje się w dokumentach i naszej pamięci. Rozpoczęte prace mają właśnie m.in. na miejscu wyjaśnić wszelkie wątpliwości, tak aby zasobach geodezyjno-kartograficznych czyli popularnych mapach widniały prawdziwe i rzetelne informacje.

- Prace geodezyjne już się zaczęły, pracownicy ruszyli w teren – informuje naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Jacek Kuchta. – Są to trzy dwuosobowe ekipy, które mogą pojawić się na Państwa nieruchomości i często poproszą o pomoc lub o dodatkowe informacje, w razie wątpliwości i rozbieżności w dokumentach i w tym, co ustali się w terenie.  Pierwszy etap prac to pomiar budynków i zebranie niezbędnych informacji jak określenie funkcji nieruchomości, ilości kondygnacji i stworzenie obrysu budynku, który pojawi się na mapie ewidencyjnej. Drugi etap, który będzie bardziej pracochłonny dla pracowników wydziału geodezji i ważny dla właścicieli działek położonych w Witowie , to ustalenie przebiegu granic . - Prace wykonuje firma wyłoniona w przetargu, która ma doświadczenie w takich pracach – zapewnia naczelnik Jacek Kuchta. – W poprzednich latach podobne prace wykonywała w naszym powiecie i kilku sąsiednich. Bardzo ważna informacja: upoważnieni pracownicy mają na sobie kamizelki odblaskowe z napisami "geodezja" oraz "Geo Art", identyfikatory oraz upoważnienia od starosty do wykonywania pomiarów w terenie.  Każdy właściciel może więc sprawdzić tożsamość i wiarygodność osoby, która wejdzie na naszą nieruchomość w celu wykonania niezbędnych pomiarów. Firma wykonała już w listopadzie ub. roku zdjęcia całego Witowa z wysokości ok. 150 metrów, a teraz na ich podstawie będą wykonywane prace geodezyjne.

Czynności w terenie jeśli chodzi o Witów mają zakończyć się w 2020 roku, ale wcześniej na przełomie października i listopada wyniki prac zostaną udostępnione dla wszystkich chętnych. Czyli całość wykonanych prac geodezyjnych będzie można zobaczyć na gotowych mapach i wtedy wnieść ewentualnie zastrzeżenia i poprawki. To właśnie moment wyłożenia map do publicznego wglądu jest czasem kiedy w ciągu 15 dni roboczych każdy właściciel nieruchomości może zgłosić swoje uwagi. Dotyczy to zarówno granic działek, jak i informacji o budynkach jak i wszelkich innych które znajdą się w przygotowanych dokumentach. – Proszę mieszkańców Witowa o udział i pomoc w naszych pracach – apeluje Jacek Kuchta naczelnik Wydziału Geodezji. – O ich postępie będziemy na bieżąco informować na naszej stronie internetowej – również o terminie kiedy będzie możliwość wglądu do przygotowanych map. Niestety jeśli chodzi o miejscowość Suche to tutaj podobne prace zaczną się z opóźnieniem – niestety ostatni przetarg nie przyniósł rozstrzygnięcia i będzie musiał być powtórzony – tam prace potrwają zapewne do 2021 roku.

Sprawy dotyczące działek i ich granic nigdy nie są łatwe. -Dodatkowo powiat tatrzański charakteryzuje się specyficzną dokumentacją geodezyjną, której pewnie nie ma w innych regionach Polski, urzędnicy posługują się jeszcze mapą katastralną opracowaną w skali nietypowej, niemetrycznej.  Przeprowadzana modernizacja w poszczególnych obrębach to m.in. przejście z map analogowych na papierze, na nowoczesne – elektroniczne. Jednocześnie aktualizowane będą pewne rzeczy dotyczące gruntów, czyli użytków gruntowych, przebieg granic działek ewidencyjnych, informacje o budynkach - doprowadzając te wszystkie dane do zgodności z rozporządzeniem w sprawie ewidencji budynków i gruntów.

Modernizacja ewidencji gruntowej w poszczególnych obrębach realizowana jest dzięki projektowi RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. "E-usługi w informacji przestrzennej w powiecie tatrzańskim", który daje współfinansowanie ze środków unijnych. Z tych środków wykonane mają być pomiary w Witowie i Suchem. W tej chwili cyfrową formą pomiarów i map ewidencyjnych objętych ok. 46 procent powiatu. Wykonując obręb Witów i Suche ten wskaźnik wzrośnie do 60 procent. Zostało do modernizacji większość wsi w gminie Bukowina Tatrzańska, sama wieś Bukowina oraz Groń, Leśnica, Brzegi, Jurgów , Rzepiska i Czarna Góra. W Poroninie - Poronin i Nowe Bystre, w Białym Dunajcu - Sierockie, Gliczarów Dolny i sam Biały Dunajec, a w Kościelisku czeka  jeszcze duży obręb Dzianisz.  

Do zasobów kartograficznym dostęp ma w zasadzie każdy -  jest on otwarty dla wszystkich. Po dokument, mapę, czy wypis z rejestru gruntów może przyjść każdy i otrzyma go po uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem.  Trzeba przypomnieć, że w ramach wspomnianego wcześniej projektu unijnego, uruchomiono geo-portal powiatu tatrzańskiego. Na stronie internetowej Powiatu Tatrzańskiego jest zakładka, gdzie można bez opłat, czy logowania się znaleźć podstawowe dane dotyczące działek.