Starosta Tatrzański informuje, że modernizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie Witów wkracza w II etap realizacji. Firma geodezyjna przystąpi niebawem do czynności ustaleń przebiegu granic działek. To jeden z ważniejszych elementów modernizacji ewidencji, dlatego prosimy mieszkańców Witowa o czynny udział w tych pracach. Ustalenia granic z właścicielami działek potrwają kilka miesięcy, a ich rozpoczęcie zaplanowano na 15 czerwca br. Większość czynności zostanie przeprowadzona w remizie OSP w Witowie z wykorzystaniem bardzo dokładnych zdjęć lotniczych, a o terminie i miejscu tych ustaleń, każdy właściciel działki zostanie poinformowany pisemnie.

 

W związku ze stanem pandemii dołożymy wszelki starań, aby prace te odbyły się zgodnie z bieżącymi zaleceniami sanitarnymi i z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Prosimy o śledzenie strony internetowej Starostwa Powiatowego w Zakopanem, gdzie będziemy podawać kolejne szczegółowe informacje dotyczące modernizacji ewidencji gruntów w Witowie.