zdjęcie z zebrania

W ubiegłym tygodniu (6 września) Jacek Kuchta naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Powiatu Tatrzańskiego wziął udział w Zebraniu Wiejskim w Witowie, gdzie jednym z punktów programu było omówienie najważniejszych kwestii dotyczących prowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków z mieszkańcami Sołectwa. Spotkania odbywały się w budynku remizy OSP w Witowie, na dużej sali, gdzie zapewniono odpowiednie warunki bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa. Podsumowano dotychczasowe prace i przekazano najważniejsze informacje dotyczące dalszych etapów.

Naczelnik wydziału podczas spotkania z mieszkańcami podkreślił, że prace są w końcowej fazie wykonania II etapu modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Witów w jednostce ewidencyjnej Kościelisko w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Warto przypomnieć, że Firma GeoART z Czarnego Dunajca, wykonująca prace geodezyjne związane z modernizacją, od 15 czerwca br. zorganizowała spotkania z większością właścicieli gruntów położonych w Witowie. Podczas zebrań omawiano sposoby realizacji najważniejszej części modernizacji, a mianowicie: ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych. Prace te wykonywano z wykorzystaniem zdjęć lotniczych wysokiej rozdzielczości, a w przypadku informacji od zainteresowanych o istniejących znakach lub innych śladach granicznych, pomiary wykonywane były bezpośrednio na gruncie w obecności właścicieli nieruchomości.

Do końca września przeprowadzone zostaną ostatnie czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych na Polanie Biały Potok. W kolejnych miesiącach wykonawca prac opracuje ostateczny projekt mapy ewidencyjnej przedstawiającej przebieg granic działek ewidencyjnych, rodzaje użytków gruntowych oraz budynki. Projekt ten zostanie następnie wyłożony na okres 15 dni roboczych do wglądu wszystkich zainteresowanych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem. O dokładnym terminie wyłożenia projektu (prawdopodobnie początek stycznia) Starosta Tatrzański poinformuje za pośrednictwem mediów, strony internetowych, a także poprzez wywieszenia informacji na tablicach ogłoszeń Starostwa oraz Urzędu Gminy w Kościelisku.


  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06