1. W ostatnich dniach został ogłoszony nabór kandydatów strony pozarządowej do Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zachęcamy  do zgłaszania kandydatów do dnia 28 czerwca 2019 r.
    •    Szczegółowe informacje oraz formularz zgłaszania znajduje się: LINK


  2. Trwa również nabór do Nagrody „Amicus Hominum”. Celem tego konkursu jest wyróżnienie osób, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka i w swoich działaniach kierują się zasadą niesienia pomocy i służby dla innych, jak również promocja i popularyzacja właściwych wzorców społecznych.
    •    Termin zgłaszania kandydatur upływa w dniu 31 lipca 2019 r.
    •    Więcej informacji LINK