Pokoje

28 (półpiętro)


Godziny Pracy

poniedziałek: 7.30 - 16.00
przyjęcia stron: 8.00 - 15.30

wtorek - czwartek: 7.30 - 15.30
przyjęcia stron: 8.00 - 15.00

piątek: 7.30 - 15.00
przyjęcia stron: 8.00 - 14.30


Pracownicy

mgr inż. Andrzej Łęcki - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
pok. 28 / tel. 18 20 239 15