Pokoje

Dziennik podawczy (parter), pok 9 - sekretariat
I piętro pokoje: 3337


Godziny Pracy

poniedziałek: 7.30 - 16.00
przyjęcia stron: 8.00 - 15.30

Wtorek - czwartek: 7.30 - 15.30
przyjęcia stron: 8.00 - 14.30

Piątek: 7.30 - 15.00
przyjęcia stron: 8.00 - 14.00


Pracownicy

mgr Katarzyna Chyc - Naczelnik Wydziału
pok. nr 37 / tel. 18 20 239 23


Organizacja pracy urzędu:

1. zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Starostwa,
2. obsługa Zarządu – prowadzenie zbioru aktów prawnych wydawanych przez Zarząd Powiatu,
3. prowadzenie sekretariatu Starosty i Wicestarosty,
4. organizacja i nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem kancelarii- „dziennika podawczego”, zapewnienie prawidłowej obsługi interesantów przez Starostwo,
5. organizacja obiegu dokumentów oraz obiegu informacji:
a) między poszczególnymi wydziałami
b) między Starostwem a interesantami,
6. nadzór, koordynacja i kontrola rozpatrywania skarg i wniosków,
7. wykonywanie zadań związanych z wyborami:
a) samorządu terytorialnego
b) referendum lokalnego,
8. prowadzenie rejestru umów, porozumień, zarządzeń oraz kontroli prowadzonych w Starostwie i jednostkach organizacyjnych Powiatu,
9. prowadzenie archiwum zakładowego,

Sprawy pracownicze:

1. racjonalne gospodarowanie etatami i funduszem płac, 
2. prowadzenie spraw osobowych pracowników Starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu,
3. egzekwowanie dyscypliny pracy w Starostwie,
4. sprawy socjalne pracowników,
5. zapewnienie prawidłowych warunków pracy, bhp i ppoż.
a) organizacja szkoleń w tym zakresie,
6. prowadzenie dokumentacji związanej z przeprowadzaniem okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, 
7. prowadzenie spraw związanych z naborem na stanowiska urzędnicze,
8. koordynacja spraw związanych ze szczegółowym sposobem przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowanie egzaminu kończącego tę służbę,
9. koordynacja prac nad regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych, oraz prac związanych z jego zmianami,
10. opracowywanie regulaminu pracy urzędu,
11. prowadzenie spraw praktyk uczniów i studentów,
12. prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami,
13. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy dotycząca zatrudnienia w Starostwie osób w ramach programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych.

Sprawy obywatelskie:

1. wydawanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa do Polski,
2. prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych.


Pracownicy ds. organizacyjnych, kadrowych i spraw obywatelskich


mgr Katarzyna Chyc-  Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
pok. nr. 37 tel. 18 20 239 23
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Anna Pardel-Butor - Inspektor
pok.nr. 33 tel. 18 20 239 19
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Anna Mrowca-Ciułacz - Inspektor
pok. nr. 33 tel. 18 20 239 19
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Katarzyna Obrochta - Pomoc Administracyjna
pok. nr. 33 tel. 18 20 239 19
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wspólna skrzynka: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Prowadzenie Archiwum zakładowego.

mgr Grzegorz Drewniak - Główny Specjalista ds. Archiwum
tel. 18 20 239 63
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zapewnienie prawidłowych warunków pracy, bhp i p. poż., - prowadzenie szkoleń w tym zakresie.

Maciej Wójcik – Inspektor ds. BHP i p. poż.
pok. 33 / tel. 18 20 239 19
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Prowadzenie sekretariatu Starosty i Wicestarosty, Obsługa Zarządu

mgr Marzena Łojas- Główny Specjalista
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lic. Magdalena Maczyszyn - Sekretarka
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pok. 9 / tel. 18 20 239 14


Prowadzenie Kancelarii ogólnej – Dziennika podawczego

Organizacja obiegu dokumentów oraz obiegu informacji
- między poszczególnymi wydziałami,
- między Starostwem a interesantami.

Krystyna Gogola - Podinspektor w Dzienniku podawczym
Krystyna Marduła - Podinspektor w Dzienniku podawczym

tel. 18 20 239 10