Pokoje

4,5,6,7 (parter)


Godziny Pracy

poniedziałek: 7.30 - 16.00
wtorek - czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 15.00


Godziny przyjęć stron

Poniedziałek: 8.00 – 15.30
Wtorek: 8.00 – 14.30
Środa: 8.00 – 14.30
Czwartek: 8.00 – 14.30
Piątek: 8.30 – 14.00
 

Do rejestracji pojazdów obowiązuje system zapisów!


Numery kont bankowych

Nazwa Banku: PBS Zakopane
Numer Rachunku: 42 8821 0009 0000 0000 1225 0005

 • opłaty komunikacyjne (prawo jazdy, rejestracja pojazdów), 

Numer Rachunku: 76 1240 4748 1111 0000 4882 8147

 • opłata skarbowa Urząd Miasta w Zakopanem

Naczelnik wydziału

mgr Jadwiga Gut - Naczelnik Wydziału
pok. 7 / tel. 18 20 239 13, 18 20 239 43

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Zastępca naczelnika wydziału

Marian Łojek - p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału
pok. 14 / tel. 18 20 23 944

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Pracownicy

Zakres prowadzonych spraw:

 1. sprawy związane z organizacją ruchu
 2. wykorzystywanie dróg w sposób szczególny
 3. zezwalanie na przejazd pojazdów nienormatywnych

 

pok. 4 / tel. 18 20 239 44

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zakres prowadzonych spraw:

 1. przyjmowanie wniosków i wydawanie prawa jazdy
 2. wydawanie profilu kandydata kierowcy ( PKK )
 3. dokonywania w prawie jazdy wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub wpisu o szkoleniu okresowym
 4. wydawanie międzynarodowych praw jazdy i ich ewidencja
 5. wydawanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych
 6. wydawanie legitymacji potwierdzających uprawnienia osób niepełnosprawnych do niestosowania się do niektórych znaków drogowych
 7. żądanie i przekazywanie akt ewidencyjnych kierowców

mgr Anna Karpiel

pok. 5 / tel. 18 20 239 44

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zakres prowadzonych spraw:

 1. zatrzymywanie i cofanie uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi
 2. skierowanie na badania lekarskie i badania psychologiczne osób prowadzących pojazd w stanie po użyciu alkoholu, bądź środków podobnie działających i w stanie nietrzeźwości, oraz uczestniczących w wypadku, w którym był zabity lub ranny
 3. skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji (punkty karne, wyrok sądu)
 4. wydawanie profilu kandydata kierowcy ( PKK ) osobom po zakazie prowadzenia pojazdów
 5. wykonywanie środków karnych orzeczonych przez sąd
 6. wydawanie zaświadczeń potwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi
 7. współdziałania z innymi organami i instytucjami (Policją, Sądem, Prokuraturą) w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami.

lic. Agnieszka Kukuc - Główny Specjalista

pok. 5 / tel. 18 20 239 42

 

Zakres prowadzonych spraw:

 1. zatrzymywanie i cofanie uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi
 2. skierowanie na badania lekarskie i badania psychologiczne osób prowadzących pojazd w stanie po użyciu alkoholu, oraz osób uczestniczących w wypadku, w którym był zabity lub ranny
 3. skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji (punkty karne, wyrok sądu)
 4. wydawanie profilu kandydata kierowcy ( PKK ) osobom po zakazie prowadzenia pojazdów
 5. wykonywanie środków karnych orzeczonych przez sąd
 6. wydawanie zaświadczeń potwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi
 7. współdziałania z innymi organami i instytucjami (Policją, Sądem, Prokuraturą) w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami.
 8. dokonywanie lub odmowa wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, oraz zmiany i wykreślania wpisu z rejestru.
 9. dokonywania wpisu osoby do ewidencji instruktorów i wykładowców nauki jazdy, wydawania legitymacji i skreślania z ewidencji, oraz sprawowanie nadzoru
 10. sprawowanie nadzoru nad szkoleniem osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym
 11. wydawanie poświadczeń o spełnieniu dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców
 12. udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana, cofanie i stwierdzanie wygaśnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób i zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zezwoleń na linie regularne, oraz zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne

pok. 4 / tel. 18 20 239 44

 

Zakres prowadzonych spraw:

 1. udzielanie, zmiana, odmowa udzielania, zawieszania i cofania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
 2. udzielanie, zmiana, odmowa udzielania, zawieszania i cofania zezwolenia na wykonywania zawodu przewodnika
 3. udzielanie, zmiana, odmowa udzielania, zawieszania i cofania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób
 4. udzielanie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy na potrzeby własne
 5. udzielanie, zmiana, odmowa udzielania i cofania zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym
 6. udzielanie, zmiana, odmowa udzielania i cofania zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów w krajowym transporcie drogowym
 7. rejestracja pojazdów z urzędu, w tym wydawanie z magazynu tablic rejestracyjnych
 8. rejestracja czasowa pojazdów na wniosek strony, w tym wydawanie z magazynu pozwoleń czasowych i tablic tymczasowych


pok. 4 / tel. 18 20 239 44

 

Zakres prowadzonych spraw:

 1. rejestracja pojazdów z urzędu
 2. rejestracja czasowa pojazdów na wniosek strony

pok. 7 / tel. tel. 18 20 239 13, 18 20 239 43

 

Zakres prowadzonych spraw:

 1. odbiór stałych dowodów rejestracyjnych
 2. wyrejestrowanie pojazdów
 3. wymiana dowodów rejestracyjnych
 4. zwrot zatrzymanych przez Policję dowodów rejestracyjnych
 5. wpis: instalacji gazowej, haka, VAT, współwłasności pojazdu, zastawu, nauki jazdy, taxi
 6. czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
 7. sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów
 8. wydawanie i cofanie uprawnień diagnoście


pok. 6 / tel. tel. 18 20 239 13, 18 20 239 43Urszula Komańska - Inspektor
mgr Magdalenia Szeliga - Sikora – młodszy referent
inż. Marcin Turosz – młodszy Referent