Pokoje

17, 19 (I piętro - pawilon B)

Godziny Pracy

poniedziałek: 7.30 - 16.00
przyjęcia stron: 9.00 - 13.00
wtorek - piątek: 7.30 - 15.30
przyjęcia stron: 9.00 - 13.00


Pracownicy

mgr inż. Maciej Janicki - Naczelnik Wydziału

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pok. 17 / tel. 18 20 17 100 w. 71

 Sprawy z zakresu:

  1. aktualizowanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
  2. bieżące weryfikowanie i aktualizowanie listy użytkowników wieczystych,
  3. kompletowanie dokumentacji i orzekanie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
  4. prowadzenie postępowań z zakresu ustanawiania prawa użytkowania wieczystego,
  5. ustalanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Katarzyna Grajnert
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Anita Madej – Inspektor

pok. 19 / tel. 18 20 239 54
 Sprawy z zakresu:

  1. orzekanie w sprawach wywłaszczeń nieruchomości,
  2. przygotowanie materiału dowodowego w sprawach dotyczących ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w celu zakładanie i prowadzenia na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, gazów, energii elektrycznej itp.
  3. przygotowanie materiału dowodowego i orzekanie w sprawach czasowego zajęcia nieruchomości w przypadku wystąpienia siły wyższej lub w celu uniknięcia znacznej szkody, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy,
  4. orzekanie w sprawach o odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości,
  5. orzekanie o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości, zwrocie odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej,

mgr Andrzej Budz - Kierownik
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pok. 19 / tel. 18 20 239 55
 


Sprawy z zakresu:

przygotowywanie dokumentacji i orzekanie w sprawach z zakresu odszkodowań za grunty przyjęte pod drogi publiczne,

przygotowywanie dokumentacji i orzekanie w sprawach z zakresu odszkodowań za grunty przyjęte pod linie kolejowe,

prowadzenie dokumentacji z zakresu realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej,

Maria Naglak - Podinspektor

pok. 19 / tel. 18 20 239 55