Zakończono realizację zadania pn.: „Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Zakopanem – sala gimnastyczna, szatnie wraz z modernizacją instalacji elektrycznej oraz izolacja i odwodnienie ścian piwnic”.

Zadanie polegało m.in. na wykonaniu robót budowlanych w zakresie:

  • wymiany drzwi wewnętrznych, modernizacji szatni, sanitariatów i pomieszczenia magazynowego przy sali gimnastycznej wraz z malowaniem ścian, czyszczeniem
    i malowaniem podłogi sali
  • malowania szatni dla uczniów wraz z modernizacją instalacji elektrycznej
  • docieplenia ścian piwnic wraz z odtworzeniem zagospodarowania terenu w rejonie wykonywanych prac.

Wartość zadania wyniosła 448 836,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowała firma GM Inwest Rafał Golonka Sp. J. z siedzibą w Zakopanem.