Ostrzeżenie 1

Poziom ostrzeżenia: 1-go stopnia
Zagrożenie: przymrozki
Ważność: od godz. 23:00 dnia 26.04.2023 do godz. 07:00 dnia 27.04.2023
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozowany jest spadek temperatury powietrza od -3oC do -1oC, przy gruncie od -5oC do -3oC