Ostrzeżenie 1

Poziom ostrzeżenia: 1-go stopnia
Zagrożenie: przymrozki
Ważność: od godz. 22:00 dnia 27.04.2023 do godz. 07:00 dnia 28.04.2023
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -5oC, przy gruncie do -7oC