Centrum Zarządzania Kryzysowego wydaje zbiorcze ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 02.03.2021 na terenie Powiatu Tatrzańskiego.

 

Ostrzeżenie 1

Poziom ostrzeżenia: 1-go stopnia
Zagrożenie: gęsta mgła
Ważność: od godz. 23:00 dnia 02.03.2021 do godz. 09:00 dnia 03.03.2021
prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Miejscami prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić do 100m