Jak już informowaliśmy w Małopolsce, a więc i w Powiecie Tatrzańskim trwa KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2023 roku. Celem kwalifikacji wojskowej jest zebranie i wprowadzenie aktualnych danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

- Sam również byłem w wojsku. Taka służba, takie szkolenie dawało doświadczenie w zakresie dyscypliny jak i samodyscypliny. To było dla mnie jak i dla innych naprawdę cenne doświadczenie.

Druga kwestia to obecne czasy, które są jednymi z najbardziej niebezpiecznych od czasów II wojny światowej. W związku z tym jeśli chcemy mieć Ojczyznę, to nie ma innej możliwości jak to, że ktoś musi za nią stanąć. Wiadomo, że ten obowiązek spoczywa na mężczyznach w wieku poborowym. Jeśli chcemy mieć Ojczyznę wolną, musimy być za nią odpowiedzialni. To jest nasz obowiązek, nie dobra wola, czy łaska. To jest obowiązek służyć Ojczyźnie w różnorakim wymiarze. Z tego obowiązku nikt nas nie zwalnia – podkreśla Władysław Filar wicestarosta tatrzański.

- To jest zadanie rządowe, ale Wojewoda przekazuje go na ręce Starosty Tatrzańskiego. I to on na terenie Powiatu Tatrzańskiego odpowiedzialny jest za przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. W pierwszej kolejności przyjmujemy młodych ludzi z 2004 roku z terenu miasta Zakopane. Następnie będą mieszkańcy gminy Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko i Poronin. I tutaj apeluję do młodych ludzi, którzy mają obowiązek stawienia się przed wojskowa komisją kwalifikacyjną, by się pojawiali w terminie. W przypadku unikania stawiennictwa mogą być wyciągane konsekwencje w postaci np. doprowadzenia przez policję, może być także nałożona kara grzywny. Nie da się tego uniknąć – stawiajmy się do kwalifikacji wojskowej – podkreśla Andrzej Łęcki naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego Starostwa Tatrzańskiego.

Do kwalifikacji wojskowej w 2023r. są obowiązani stawić się:
1) mężczyźni urodzeni w 2004 r.;
2) mężczyźni urodzeni w latach 1999–2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby, które w latach 2021 i 2022:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1999–2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
Obowiązek stawienia się, trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoba objęta tym obowiązkiem kończy 60 lat życia. Do kwalifikacji wojskowej mogą się zgłosić również ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat życia.

 

Rozmowa z podpułkownikiem Robertem Nowakowskim komendantem Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nowym Targu:

Panie pułkowniku rozpoczynamy kwalifikacje wojskowe

W tym roku rozpoczęliśmy kwalifikacje już w kwietniu. Na terenie administrowanym przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Nowym Targu organizowaliśmy już komisje na terenie powiatu suskiego i nowotarskiego. Ostatnia komisja jest na terenie powiaty tatrzańskiego. Będzie ona działała przez pięć tygodni.

Jaki jest cel ten kwalifikacji?

Celem jest określenie zdolności fizycznych młodych ludzi do różnych form przyszłej służby wojskowej. W tym roku jest nowa formuła oceny, którą wprowadziła nowa ustawa o obronie ojczyzny. Oprócz zdolności fizycznej określana jest także zdolność psychiczna. Wizyta na komisji poszerzona jest o badanie psychologiczne.

Kogo obejmuje obowiązkowe stawiennictwo na komisji? Które roczniki, jaki region?

W tym roku do kwalifikacji wojskowej stają mężczyźni, którzy mają 19 lat, a więc urodzili się w roku 2004. Dodatkowo wzywane są osoby, które urodziły się w latach 1999-2003, a nie mogły z różnych względów się stawić wcześniej.

Jak wygląda frekwencja w tym roku?

W komisjach w powiatach suskimi i nowotarskim frekwencja była na poziomie 90-92 proc. A jeśli chodzi o powiat tatrzański, będziemy mogli to ocenić dopiero po zakończeniu procedury. Do stawiennictwa w komisji kwalifikacyjnej wzywa wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W wezwaniu jest określone miejsce i termin stawiennictwa. Jeżeli z różnych przyczyn nie może się stawić, musi to zgłosić. Wówczas wyznaczony będzie kolejny termin.

A co jeżeli poborowy nie zgadza się z werdyktem komisji?

Orzeczenie lekarskie jest decyzją administracyjną, od której można się odwołać do komisji wojewódzkiej przy Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.

 

Rozmowa z Sylwią Lelito-Zawiśla psychoterapeutą biorącym udział w tegorocznej Kwalifikacji Wojskowej.

Mamy pewne novum jeśli chodzi o kwalifikację wojskową. Chodzi o badanie psychologiczne

Jest to opiniowanie psychologiczne. Młody człowiek wypełnia ankietę, która składa się ze szczegółowych pytań, otwartych i zamkniętych. Na podstawie tej ankiety potem prowadzę z nim wywiad. Staramy się szczerze rozmawiać co się dzieje w życiu tego człowieka, jak widzi swoją przyszłość, czy chciałby być kiedyś zawodowym wojskowym.

W obecnych czasach, gdzie jest dużo nerwowych sytuacji, niepewności, nerwów zdarzają się osoby, które chodzą na terapię psychologiczną. Rozumiem, że nie powinno się takich rzeczy ukrywać.

Oczywiście, że nie jest to bardzo ważna informacja. Ale ona nie powoduje, że na starcie dyskwalifikuje młodego człowieka. Wręcz odwrotnie, jeśli są takie problemy i młody człowiek podejmuje próby leczenia, wówczas rozmawiamy jaki to jest problem, jaka jest forma leczenia. Dopiero po takim wywiadzie podejmowana jest decyzja wspólnie z lekarzem orzecznikiem co dalej z danym człowiekiem.