Jak co roku Piotr Bąk starosta tatrzański uczestniczył w delegacji samorządowców, która przywiozła do Wadowic świąteczną choinkę. To długoletnia tradycja, że jodła spod samych Tatr stanęła w Muzeum Domu Rodzinnym Jana Pawła II w Wadowicach. Drzewko przywieźli również: radny Województwa Małopolskiego Jan Piczura i burmistrz Zakopanego Leszek Dorula, którzy wspólnie kolędowali i złożyli świąteczne życzenia mieszkańcom Wadowic i turystom odwiedzającym Małopolskę. Choinkę udekorowano ozdobami, a ubierającym choinkę, wśród których byli także przedstawiciele władz Małopolski, a wśród nich wicemarszałek Województwa Małopolskiego Iwona Gibas i samorządowcy z Wadowic. Najpiękniejsze polskie kolędy zagrała muzyka góralska Tadeusza Gocała.

Dnia 7 grudnia podczas  LV Sesji Rady Miasta Zakopane została podjęta niezwykle doniosła decyzja. Ogłaszamy rok 2024 jako "Rok Strzelców Podhalańskich". To wyjątkowe wydarzenie ma na celu uhonorowanie bohaterskiej historii i wkładu Strzelców Podhalańskich w rozwój naszego regionu.

W roku 2024 przypada 130 rocznica urodzin gen. bryg. Mieczysława Boruty - Spiechowicza - nierozerwalnie związanego z miastem Zakopane, przede wszystkim jednak patrona 21 Brygady Strzelców Podhalańskich - jednostki, która dziedziczy i kontynuuje tradycje polskich wojsk górskich.

Na zaproszenie Adama Sperzyńskiego Starosty Rawickiego w dniu 30 listopada 2023 roku delegacja Powiatu Tatrzańskiego w osobach Piotra Bąka Starosty Tatrzańskiego, Władysława Filara Wicestarosty Tatrzańskiego oraz Anny Król – Józagi Naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Zakopanem wzięła udział w LXII sesji Rady Powiatu Rawickiego podczas, której zostało podpisane porozumienie o partnerstwie. Celem porozumienia jest nawiązanie stałej współpracy Stron na rzecz wymiany doświadczeń i współdziałania w zakresie realizacji przedsięwzięć stymulujących budowanie tożsamości regionalnej oraz umacnianie wspólnot samorządowych obu powiatów.

fot. Starostwo Powiatowe w Rawiczu

     Na zaproszenie Rafała Litke Starosty Międzychodzkiego w dniu 29 listopada 2023 roku delegacja Powiatu Tatrzańskiego w osobach Piotra Bąka Starosty Tatrzańskiego, Władysława Filara Wicestarosty Tatrzańskiego oraz Anny Król – Józagi Naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Zakopanem uczestniczyła w Jubileuszu 25 – lecia Powiatu Międzychodzkiego. W trakcie uroczystości powiaty podpisały umowę o partnerstwie. Celem współpracy jest promocja i umacnianie wspólnot samorządowych obu powiatów, a także budowanie tożsamości regionalnej. Podejmując współpracę strony mają również na względzie działalność Ogniska Związku Podhalan Oddział Zakopane im. dr Andrzeja Chramca na terenie Powiatu Międzychodzkiego.

Drużyna reprezentująca powiat tatrzański złożona z pracowników Starostwa Powiatowego w Zakopanem już po raz drugi zaprezentowała swoje piłkarskie umiejętności w siódmej edycji Międzynarodowego Turnieju Samorządowców w halowej piłce nożnej o Puchar Starosty Poznańskiego. Zawody rozegrano w hali Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu.

- Ten turniej ma już swoją tradycję. Tym razem o zwycięstwo rywalizowało osiem zespołów i muszę przyznać, że wszystkie zaprezentowały bardzo wysoki poziom. On z roku na rok jest zresztą coraz wyższy, i coraz bardziej wyrównany. Rywalizacja była niezmiernie ciekawa, ale prowadzona z uśmiechem na ustach. Na boisku były emocje, ale nie było złości – stwierdził przyglądający się zmaganiom piłkarzy amatorów starosta poznański Jan Grabkowski.

W Urzędzie Gminy Bukowina Tatrzańska 8 sierpnia zawarto umowy na dofinansowanie remontów dróg w Powiecie Tatrzańskim. Środki zostaną przekazane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Wśród beneficjentów znalazła się również Gmina Bukowina Tatrzańska. Dzięki pozyskanemu wsparciu wyremontowana zostanie ulica Brzyski w Leśnicy. Gmina Bukowina Tatrzańska skorzysta również na środkach pozyskanych przez Powiat Tatrzański, który wykona remont drogi na odcinku Brzegi - Łysa Polana. Gratulujemy również Gminie Kościelisko, która pozyskała środki na remont dróg w Dzianiszu i Witowie.

Za nami wizyta zorganizowana przez Starostwo Tatrzańskie powiatów partnerskich w Zakopanem, w sprawie zadań powiatowych z zakresu architektury i budownictwa oraz nadzoru budowlanego.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele powiatów: hrubieszowskiego, kartuskiego, łowickiego, międzychodzkiego, poznańskiego, rawickiego, świdnickiego, tatrzańskiego i wadowickiego.

Spotkanie zaczęło się od prezentacji przygotowanych przez poszczególne delegacje w zakresie organizacji zadań z zakresu architektury i budownictwa.

W dniu 18 maja Starosta Tatrzański Pan Piotr Bąk i Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Zakopanem Pani Anna Król - Józaga wzięli udział w uroczystym oficjalnym otwarciu budynku siedziby wydziałów starostwa powiatowego w Kartuzach.

Historia budynku przy ul. Kościuszki sięga 1895 roku i już wtedy budynek przeznaczony był na siedzibę starostwa, po roku 1945 mieściły się tu Prezydia Miejskiej oraz Powiatowej Rady Narodowej, potem, na początku lat 80-tych XX w., był tu również Urząd Stanu Cywilnego, a w części Bank Spółdzielczy. Budynek przy ul. Kościuszki 26 stał się główną siedzibą reaktywowanego w 1986 roku Sądu Rejonowego w Kartuzach i był nią do końca stycznia 2020 roku.

Uchwała Nr 549/5/23

Zarządu Powiatu Tatrzańskiego

z dnia 8 lutego 2023 r.

w sprawie: konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego „Tatrogród” w Zakopanem, Regulaminu Komisji Rekrutacyjnej i powołania jej składu.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) w związku z art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 530) w związku z art. 97 ust.
1 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960) Zarząd Powiatu Tatrzańskiego:

§ 1

  1. Ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze –Dyrektora Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego „Tatrogród” w Zakopanem.
  2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko, o którym mowa w ust. 1 zostanie zamieszczone na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Zakopanem, ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zakopanem (www.bip.gov.pl).

Wojewoda zwołał posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone tematowi „Bezpieczne ferie zimowe dla dzieci i młodzieży w województwie małopolskim – 2023”. Spotkanie z przedstawicielami władz samorządowych oraz służb odbyło się w Starostwie Powiatowym w Zakopanem. Omówiono także program i zabezpieczenie Pucharu Świata w skokach narciarskich. Rywalizacja na Wielkiej Krokwi dostarczy emocji kibicom w nadchodzący weekend 13-15 stycznia.