Jak już informowaliśmy za nami III Konwent Samorządowy, czyli spotkanie władz Powiatu Tatrzańskiego z samorządami gminnymi wchodzącymi w skład naszej jednostki terytorialnej. Poza już opisaną wcześniej wizytą w siedzibie PSONI Koło w Zakopanem, uczestnicy spotkania dyskutowali również o innych, ważnych tematach dla regionu.

Ważną, poruszoną kwestią było podsumowanie podpisanego wspólnie stanowiska w kwestii funkcjonowania poszczególnych placówek Poczty Polskiej na terenie Powiatu Tatrzańskiego. Wyrażono w nim m.in. niepokój w związku z ograniczeniami w zakresie liczby personelu i godzin pracy w poszczególnych oddziałach pocztowych. Ma to bezpośredni wpływ na sprawność kontaktowania się poszczególnych urzędów z mieszkańcami regionu. Podkreślono również, że na Podhalu cały czas wiele osób swoje rachunki i zobowiązania opłaca właśnie w placówkach pocztowych. W piśmie wystosowano wspólny apel o przywrócenie wcześniejszych godzin pracy oddziałów Poczty Polskiej.

Zajęto się również innymi tematami ważnymi dla Powiatu Tatrzańskiego. Chodzi o zmiany w Wydziale Budownictwa Starostwa Tatrzańskiego czy potrzebie wspólnego opracowania dla całego powiatu koncepcji rozwoju ścieżek rowerowych. Inne kwestie to nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, czy zmiana w zakresie obowiązującego prawa definicji tzw. budowli. Kontynuowano również dyskusję o konieczności wspólnej promocji naszego regionu.

Gmina Miasto Nowy Targ wraz z Podhalańskim Obszarem Funkcjonalnym, który obejmuje 13 samorządów z terenu Podhala: Miasto Nowy Targ, Miasto Zakopane, Gminę Biały Dunajec, Gminę Bukowina Tatrzańska, Gminę Kościelisko, Gminę Poronin, Gminę Czarny Dunajec, Gminę Łapsze Niżne, Gminę Nowy Targ, Gminę Rabka-Zdrój, Gminę Szaflary oraz Powiat Nowotarski i Powiat Tatrzański, decyzją Ministra Infrastruktury, jako jeden z 3 beneficjentów w Polsce została wybrana do bezpłatnego wykonania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w ramach projektu pn.: Wsparcie dla polskich miast/obszarów miejskich/obszarów metropolitarnych w przygotowaniu planów zrównoważonej mobilności miejskiej.

Obchody Jubileuszu Powiatu Tatrzańskiego to m.in. uroczysta Gala, która odbyła się w minioną sobotę w Zakopanem. W części oficjalnej odznaczeniami za długoletnią wzorową pracę uhonorowani zostali pracownicy Starostwa Tatrzańskiego.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda uhonorował odznaczeniami państwowymi zasłużonych pracowników Starostwa Powiatowego w Zakopanem. Uroczystego wręczenia odznaczeń w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonała Pani Monika Kolasa, I Zastępca Dyrektora Biura Wojewody Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

We wtorek 14 maja w siedzibie Starostwa Tatrzańskiego w Zakopanem odbył się I Konwent Samorządowy. W spotkaniu ze strony Powiatu uczestniczyli: starosta Andrzej Skupień, jego zastępca Wawrzyniec Bystrzycki, sekretarz Marek Możdżeń oraz skarbnik Zofia Garbulińska.

Konwent Samorządowy to spotkanie władz Powiatu Tatrzańskiego z przedstawicielami gmin z tego regionu: miasta Zakopane, gmin: Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Poronin oraz Biały Dunajec.

Było to pierwsze i w dużej części zapoznawcze spotkanie w nowej kadencji wspomnianych jednostek samorządowych.

Andrzej Skupień starostą tatrzańskim – taką decyzję podjęli podczas dzisiejszej sesji radni powiatowi. Jednocześnie wybrano w głosowaniu wice starostę, którym został Wawrzyniec Bystrzycki. Nową przewodniczącą Rady została Elżbieta Agata Wojtowicz, a w skład Zarządu Powiatu Tatrzańskiego weszli ponadto: Bogusława Stępień, Wiesław Lenard i Paweł Para.

We wtorek 7 maja odbyła się pierwsza sesja nowej Rady Powiatu Tatrzańskiego. Pierwszą jej część prowadził radny Wiesław Lenard, do czasu wyboru nowego przewodniczącego Rady Powiatu. W tajnym głosowaniu została na to stanowisko wybrana Agata Wojtowicz.

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, przedstawiciele Powiatu Tatrzańskiego: starosta Piotr Bąk, jego zastępca Władysław Filar i skarbnik Zofia Garbulińska podpisali umowę na dopłaty do linii komunikacji publicznej w naszym regionie. To już kolejne dofinansowanie dla samorządów z Małopolski w ramach Funduszu Autobusowego w tym roku. Łącznie w 2024 roku w całym województwie małopolskim środki finansowe ze wspomnianego funduszu obejmą 355 linii o długości ponad 10 tysięcy kilometrów. Łącznie na ten cel Wojewoda Małopolski przeznaczył już 72 mln złotych.

W czwartek 4 kwietnia w siedzibie Starostwa w Zakopanem odbyła się ostatnia, podsumowująca sesja Rady Powiatu Tatrzańskiego. W porządku obraz oczywiście znalazły się stałe punkty jak sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu za okres pomiędzy sesjami. Ale radni zajęli się również oceną i dyskusją nad raportem o stanie Powiatu Tatrzańskiego. Przegłosowano również zmiany w budżecie samorządu na rok 2024 jak i przyjęto uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tatrzańskiego. Kolejne przyjęte dokumenty dotyczyły: udzielenia dotacji Gminie Kościelisko z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego z obszaru polityki prorodzinnej, w związku z narodzinami czworaczków w rodzinie zamieszkałej na terenie gminy oraz wyposażenia w majątek Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury.

We wtorek 19 marca w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie przedstawiciele Powiatu Tatrzańskiego: skarbnik Zofia Garbulińska, starosta Piotra Bąk oraz wicestarosta Władysław Filar uroczyście podpisali umowę z Wojewodą Małopolskim, która gwarantuje dopłatę do 9 linii komunikacyjnych użyteczności publicznej. Środki finansowe pochodzić będą z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Podpisana umowa jest wieloletnia i obejmuje lata 2024 – 2028, a łączna kwota dofinansowania to ponad 12,7 mln złotych.

Dzięki wsparciu Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w latach 2024-2028 w Powiecie Tatrzańskim uruchomione zostaną linie komunikacyjne na trasach:

Jak co roku Piotr Bąk starosta tatrzański uczestniczył w delegacji samorządowców, która przywiozła do Wadowic świąteczną choinkę. To długoletnia tradycja, że jodła spod samych Tatr stanęła w Muzeum Domu Rodzinnym Jana Pawła II w Wadowicach. Drzewko przywieźli również: radny Województwa Małopolskiego Jan Piczura i burmistrz Zakopanego Leszek Dorula, którzy wspólnie kolędowali i złożyli świąteczne życzenia mieszkańcom Wadowic i turystom odwiedzającym Małopolskę. Choinkę udekorowano ozdobami, a ubierającym choinkę, wśród których byli także przedstawiciele władz Małopolski, a wśród nich wicemarszałek Województwa Małopolskiego Iwona Gibas i samorządowcy z Wadowic. Najpiękniejsze polskie kolędy zagrała muzyka góralska Tadeusza Gocała.

Dnia 7 grudnia podczas  LV Sesji Rady Miasta Zakopane została podjęta niezwykle doniosła decyzja. Ogłaszamy rok 2024 jako "Rok Strzelców Podhalańskich". To wyjątkowe wydarzenie ma na celu uhonorowanie bohaterskiej historii i wkładu Strzelców Podhalańskich w rozwój naszego regionu.

W roku 2024 przypada 130 rocznica urodzin gen. bryg. Mieczysława Boruty - Spiechowicza - nierozerwalnie związanego z miastem Zakopane, przede wszystkim jednak patrona 21 Brygady Strzelców Podhalańskich - jednostki, która dziedziczy i kontynuuje tradycje polskich wojsk górskich.