Powiat Tatrzański zrealizował grant "Cyfrowy Powiat" w ramach konkursu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

W dniu 13 lipca 2023 r. w obecności Pana Piotra Bąka – Starosty Tatrzańskiego, Pana Władysława Filara - Wicestarosty Tatrzańskiego, Pani Anny Król – Józaga - Naczelnik Wydziału Edukacji, Pani Katarzyny Chyc - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego odbyło się uroczyste ślubowanie pracowników Starostwa Powiatowego w Zakopanem.

Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych kandydat do pracy w urzędzie odbywa służbę przygotowawczą mającą na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie do należytego wykonywania obowiązków służbowych.

Po zakończeniu służby przygotowawczej i pozytywnie zdanym egzaminie Pracownik urzędu otrzymuje akt zakończenia służby przygotowawczej oraz składa ślubowanie następującej treści:

W dniu 1 lutego 2023 r. oraz 24 maja 2023 r . w obecności Pana Piotra Bąka - Starosty Tatrzańskiego, Pana Władysława Filara – Wicestarosty Tatrzańskiego, Pana Marka Możdżenia - Sekretarza Powiatu Tatrzańskiego, Pana Jerzego Chlebińskiego - Naczelnika Wydziału Budownictwa, Pani Agnieszki Stachoń – Staszel – Z-cy Naczelnika Wydziału Budownictwa, Pani Katarzyny Chyc – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego odbyło się uroczyste ślubowanie pracowników Starostwa Powiatowego w Zakopanem.

Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych kandydat do pracy w urzędzie odbywa służbę przygotowawczą mającą na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie do należytego wykonywania obowiązków służbowych.

Po zakończeniu służby przygotowawczej i pozytywnie zdanym egzaminie Pracownik urzędu otrzymuje akt zakończenia służby przygotowawczej oraz składa ślubowanie następującej treści:

W powiecie tatrzańskim został uchwalony budżet na 2023 rok. 22 grudnia zeszłego roku przyjęto, że wydatki w roku kalendarzowym 2023 będą kształtowały się na poziomie 110 mln zł. Plan finansowy zapewni normalne funkcjonowanie jednostek powiatowych, w skład czego wchodzą wypłaty zatrudnionych osób oraz pokrycie wszystkich kosztów. Przypomnijmy, że aktualnie w jednostkach zatrudnionych jest blisko 650 pracowników. Budżet przewiduje również poważne wydatki inwestycyjne, których koszt w bieżącym roku wyniesie 29 mln zł.

 

 

Transport Publiczny z dofinansowaniem Wojewody Małopolskiego z Funduszu Przewozów Autobusowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego w 2023 roku

 

 

Starosta Tatrzański informuje, że od dnia 01 stycznia 2023 roku zostały uruchomione linie użyteczności publicznej na trasach:

Witów – Zakopane
Leszczyny – Zakopane
Groń – Zakopane
Leśnica – Zakopane
Murzasichle – Zakopane
Małe Ciche – Zakopane
Czarna Góra – Zakopane
Gliczarów Górny – Zakopane

Bilety do nabycia u kierowców według zatwierdzonych przez Starostę Tatrzańskiego cenników.

W załączeniu rozkłady jazdy.

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zakopanem informuje, że od dnia 01.01.2023 roku wszelkie czynności związane z wymianą dowodów rejestracyjnych, dopisaniem instalacji gazowych, haków będą realizowane bezpośrednio po przyjściu do Starostwa. Obsługa interesantów odbywać się będzie poprzez pobranie biletu z symbolem „D” z biletomatu znajdującego się w holu Starostwa. System internetowy pozostaje do umówienia się do rejestracji pojazdów, ponadto będzie możliwość pobrania biletu z biletomatu do rejestracji pojazdów z symbolem „R” dla dziesięciu osób każdego dnia.

W dniu 25 listopada 2022 r. w obecności :

 1. Starosty Tatrzańskiego – Pana Piotra Bąka,
 2. Wicestarosty Tatrzańskiego – Pana Władysława Filara,
 3. Sekretarza Powiatu Tatrzańskiego – Pana Marka Możdżenia,
 4. Naczelnika Wydziału Budownictwa – Pana Jerzego Chlebińskiego,
 5. Zastępcy Naczelnika Wydziału Budownictwa – Pani Agnieszki Stachoń – Staszel
 6. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego – Pani Katarzyny Chyc

odbyło się uroczyste ślubowanie Pana Michała Stachury - Inspektora Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zakopanem.

W dniu 4 października 2022 r. w obecności :

 1. Starosty Tatrzańskiego – Pana Piotra Bąka,
 2. Wicestarosty Tatrzańskiego – Pana Władysława Filara,
 3. Sekretarza Powiatu Tatrzańskiego – Pana Marka Możdżenia,
 4. Naczelnika Wydziału Budownictwa – Pana Jerzego Chlebińskiego,
 5. Zastępcy Naczelnika Wydziału Budownictwa – Pani Agnieszki Stachoń – Staszel
 6. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego – Pani Katarzyny Chyc

odbyło się uroczyste ślubowanie Pani Barbary Kasperek - Pracownika Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zakopanem.

Zarząd Powiatu Tatrzańskiego uprzejmie informuje, że w terminie od dnia 21 września 2022r. do 22 listopada 2022r. w związku z realizacją zadania pn: „Modernizacja budynku głównego Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15
–  w zakresie schodów wejściowych” ze względów bezpieczeństwa zostanie całkowicie zamknięte wejście główne do budynku Starostwa Powiatowego w Zakopanem.

Na czas prowadzonych prac zostało udostępnione wejście do urzędu od strony „Zaułku Witkacego”.

Za utrudnienia przepraszamy.

W dniu 31.07.2022 r. po 22 latach pracy w Starostwie Powiatowym w Zakopanem pracę zawodową zakończył Pan Edmund Zmarz.
Pan Edmund Zmarz pełnił obowiązki Naczelnika Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej.

Dziękujemy za wieloletnią współpracę i zaangażowanie, za rzetelne i solidne wykonywanie wszystkich powierzonych obowiązków w Starostwie Powiatowym w Zakopanem oraz wszelką okazaną nam życzliwość i koleżeństwo.

Życzymy dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności na nowym etapie życia, a także spełnienia wszystkich marzeń i upragnionego odpoczynku.

Piotr Bąk – Starosta Tatrzański oraz Władysław Filar – Wicestarosta Tatrzański wraz z Pracownikami