W dniu 22 sierpnia 2019r. w godzinach popołudniowych na obszarze Tatrzańskiego Parku  Narodowego w rejonie Giewontu, wystąpiła gwałtowna burza. Pierwsze zgłoszenie do Starostwa dotarło ok. godziny 14:30 o dwóch osobach poszkodowanych w rejonie krzyża na Giewoncie. Po 15 minutach otrzymaliśmy informację, że poszkodowanych w tym rejonie jest zdecydowanie więcej, dlatego też o godz. 16 Wicestarosta Tatrzański powołał posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z przedstawicielami wszystkich służb w siedzibie Starostwa, komendanci  postawili służby w stan gotowości. W międzyczasie do Zakopanego z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, wyjechali Pan Wojewoda z dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MW Kraków. Na posiedzeniu Powiatowego Zespołu, Wicestarosta nakazał podjęcie wszelkich niezbędnych działań w celu opanowania zaistniałego zdarzenia.

Do zabezpieczenia wydzielono następujące siły i środki:

Siły i środki TOPR/GOPR – około 80 ratowników TOPR oraz 21 ratowników GOPR, 11 samochodów terenowych, śmigłowiec „Sokół”

PSP/OSP – 23 zastępy, 81 ratowniki, środki 23 samochody terenowe, 10 quadów, ponadto w gotowość postawiono grupę poszukiwawczo- ratowniczą z Nowego Sącza w ilości 25 ratowników i 4 psy. W Nowym Targu do dyspozycji był kontener JRG Nowy Targ. Współdziałanie z ratownikami TOPR i ratownikami medycznymi

Siły i środki Policji – 116 funkcjonariuszy, główne zadanie to  zabezpieczenie przejazdu karetek z miejsca zdarzenia do szpitala jak i też zabezpieczenie „zakopianki” w trakcie transportu poszkodowanych do innych szpitalu - zabezpieczenie korytarza życia

Tatrzański Park Narodowy – 20 osób, 4 samochody terenowy

Straż Graniczna – Siły i środki Straży granicznej były w gotowości do użycia

Straż miejska – 12 funkcjonariuszy

Służby medyczne – personel Powiatowego Szpitala im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem zaangażował ponad 90 osób byli to lekarze, pielęgniarki oraz pracownicy administracji. Do akcji użyto 13 zespołów ratownictwa medycznego i 4 śmigłowce LPR. oraz w gotowości pozostawały śmigłowce Policji Black Hawk  i Straży Granicznej

Około godziny 18 po dotarciu Pana Wojewody, Piotra Ćwika, zarządzono posiedzenie Wojewódzkiego, Powiatowe i Gminnego  Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W posiedzeniu tym wzięli udział przedstawiciele wszystkich służb. Celem posiedzenia było przedstawienie Panu Wojewodzie bieżących informacji
o zdarzeniu i o jego skutkach. Podjęto decyzję o uruchomieniu infolinii i konieczności zapewnienia pomocy psychologów dla osób potrzebujących wsparcia.

Około godziny 20 na posiedzenie Wojewódzkiego, Powiatowego i Gminnego  Zespołu Zarządzania Kryzysowego przybył Pan Premier Mateusz Morawiecki na którym poinformowano Premiera o bieżącej sytuacji, o zadysponowanych środkach oraz o efektach prowadzonych działań. Pani dr Małgorzata Czaplińska zastępca dyrektora Szpitala Powiatowego telefonicznie poinformowała Pana Premiera
o podjętych działaniach i o zaangażowanych środkach dla ratowania życia i zdrowia poszkodowanych oraz o bieżącej sytuacji. Powiatowy Szpital im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem w dniu zdarzenia przyjął na SOR i udzielił pomocy 237 osobom w tym 157 poszkodowanym w górach,  z czego:

- 26 osób hospitalizowano na swoich oddziałach
- 16 osób przewieziono do Szpitala w Nowym Targu
- 3 osoby do Szpitala w Limanowej
- 2 osoby do Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
- 2 osoby do Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof Uniwersyteckiego Szpitala w  Krakowie
- 3 dzieci do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu

Po posiedzeniu Premier spotkał się z mediami na konferencji prasowej.

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Publicznego
ppłk mgr inż. Andrzej Łęcki

 • _2054
 • _2055
 • _2062
 • _2067
 • _2077
 • _2105
 • _2119
 • _2123
 • _2124
 • _2131
 • _2134
 • _2143
 • _2163
 • _2166
 • _2216
 • _2221
 • _2228
 • _2231
 • _2232
 • _2247
 • _2256
 • _2260
 • _2400
 • _2405