Ostatnie tygodnie to liczne publikacje medialne i dyskusje na temat jednej z drogowych inwestycji Powiatu Tatrzańskiego. Chodzi o ulicę Powstańców Śląskich i jednej ze zlokalizowanych tam zatok autobusowych. Lokalizacja przystanku została zakwestionowana przez właścicieli Teatry Rozrywki Szymaszkowa.  Temat został podjęty przez lokalne media i na ich łamach pojawiały się błędne informacje.

Warto przypomnieć, że:

Wszelkie prace budowlane wykonywane są wyłącznie w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej: ul. Powstańców Śląskich. Zarówno inwestor jak i wykonawca robót nie naruszają terenu posesji teatru. Wbrew przekazywanym informacjom zjazd przez zatokę z drogi do prywatnej posesji jest dopuszczalny w świetle prawa, a rozwiązania takie są stosowane, również na drogach publicznych wyższej kategorii.

Budowa zatoki autobusowej prowadzona jest zgodnie ze zgłoszeniem oraz zatwierdzonym projektem zmiany organizacji ruchu. Zaprojektowana lokalizacja zatoki autobusowej jest jedynym możliwym miejscem, które zapewnia jej wybudowanie w pasie drogowym, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi. Przebudowa istniejącej drogi ul. Powstańców Śląskich prowadzona jest z zachowaniem wszelkich wymaganych przepisów. Inwestor – Powiat Tatrzański posiada zatwierdzoną dokumentację dla inwestycji, która współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych. Prace budowlane nie są prowadzone na prywatnych gruntach. Zarządca przedmiotowej drogi każdorazowo odnosił się do wskazanych przez Pana Stanisława Rzankowskiego rozwiązań i propozycji zmiany lokalizacji zatoki. Wielokrotnie informowano, że przedstawione rozwiązania m.in. nie mogą wykraczać poza zakres zgłoszenia dokonanego w organie architektoniczno – budowlanym, nie mogą być też zlokalizowane na „cudzej” własności, nie mogą likwidować wyniesionych przejść dla pieszych, jak i też nie mogą zagrażać bezpieczeństwu pieszych.
Warto również odnieść się do informacji o przygotowaniu alternatywnego rozwiązania lokalizacji zatoki autobusowej – projekt przedstawiony przez prywatnego właściciela teatru.  Nieprawdziwe i bezpodstawne jest tutaj pojawiające się stwierdzenie, że „projektant został zdyskredytowany” ponieważ, „zdyskredytować” oznacza podważyć wiarygodność kogoś lub czegoś, na przesłanym „kompromisowym” rozwiązaniu brak podpisu projektanta, trudno więc podważyć wiarygodność jakiejkolwiek osoby.  Wydział Infrastruktury Powiatu Tatrzańskiego Systematycznie i na bieżąco prowadzi korespondencję pisemną, rozmowy telefoniczne z Panem Rzankowskim oraz bierze udział w spotkaniach. Wszystkie odpowiedzi na pisma skierowane do urzędu były przesyłane bezpośrednio do adresata, w części korespondencja ta była przez adresata udostępniana mediom, o czym poinformował pracownik wydziału