Za nami konferencja poświęcona zaangażowaniu młodzieży w działalność twórczą i kulturalną na poziomie lokalnym.
Zorganizowało ją Starostwo Powiatowe w Kartuzach, a realizatorem był Wydział Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Kartuzach.

Ze strony Powiatu Tatrzańskiego wzięli w niej udział:

Anna Król-Józaga - Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwo powiatowe w Zakopanem
Andrzej Skupień - Zastępca dyrektora Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem
Małgorzata Karpiel-Bzdyk - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej w Kościelisku
Bożena Gąsienica - Dyrektor Miejskiej Biblioteki w Zakopanem
Bogumiła Kułach - Dyrektor Gminnej Biblioteki w Białym Dunajcu

Jak podkreślili organizatorzy ze względu na obecność delegacji zainteresowanych podmiotów z zaprzyjaźnionych powiatów: łowickiego, poznańskiego, świdnickiego oraz tatrzańskiego, debata zyskała charakter ogólnopolski.

Dzięki prezentacjom pracowników naukowych i badaczy kultury (pani dr Karoliny Ciechorskiej-Kuleszy, adiunkta Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, pracownika naukowego Zakładu Antropologii Społecznej, pana dra Wojciecha Goszczyńskiego, adiunkta Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pracownika naukowego Katedry Badań Kultury Instytutu Socjologii oraz Piotra Knasia, głównego specjalisty ds. badań i analiz Małopolskiego Instytutu Kultury, jednego z liderów Niekongresu Kultury oraz Forum Kraków), którzy zaprezentowali wyniki badań i analiz dotyczących rozwoju lokalnej kultury, przyszłości instytucji kulturalnych, funkcji kultury w edukacji, uczestnicy mieli możliwość dyskutować, jak wesprzeć procesy sprzyjające rozwojowi zaangażowania młodzieży w kulturze.

Jak się okazało młodzi ludzie chcą uczestniczyć w działaniach kulturalnych gdy czują, że mają na nie wpływ, a relacja jaka łączy ich z prowadzącymi opiera się na wzajemnym szacunku.

Dzisiejsza młodzież chce współtworzyć i wymyślać wydarzenia razem z dorosłymi, przejmując część odpowiedzialności za ich realizację. Bez wątpienia umiejętność stworzenia takiej oferty, która byłaby elastyczna, otwarta i uwzględniała potrzeby młodych ludzi, jest kluczem do włączenia tej grupy społecznej w działalność twórczą i kulturalną.