Tytus Chałubiński to jakby patron Zakopanego. Jeżeli go nawet nie „stworzył”, to w każdym razie przyspieszył o kilkanaście, może o kilkadziesiąt lat jego dzisiejszy rozkwit. […] Pamięć Chałubińskiego żyje też w Zakopanem tak samo, jak w Warszawie i żyć będzie zawsze zarówno wśród kuracyuszów, jak wśród górali, wspominających jego legendowe wyprawy w Tatry z muzyką, śpiewem i sztabem przewodników. Tej wdzięcznej pamięci dano już niejednokrotnie wyraz. Muzeum tatrzańskie ochrzczono imieniem Chałubińskiego, najpiękniejszej ulicy zakopiańskiej dano jego nazwę, wreszcie na jego cześć nazwano „Wrotami Chałubińskiego” jedną z najbardziej malowniczych partii tatrzańskich. Tak brzmi fragment tekstu z marca 1902 roku wydrukowanego na łamach „Ilustracyi Polskiej” zamieszczony w: „T jak Tytus. Opowieść o Królu Tatr, Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, NCK w ramach programu „Kultura w sieci”, 2020, Warchałowski M.

Pomnik „króla Tatr” wzniesiony prywatnym kosztem dr Chramca, stanął w czerwcu 1901 roku na skwerku obok budynku dawnego Zakładu dr. A. Chramca. Jego autorem był krakowski rzeźbiarz Michał Korpal. Kompozycja rzeźbiarska została niezwykle starannie wykonana i jest doskonałym przykładem kunsztu kamieniarskiego krakowskiego mistrza.

Pomnik został odrestaurowany w 2006 roku dzięki staraniom Fundacji Pokolenia-Pokoleniom. Wówczas wykonanie zaginionego popiersia zlecono artystce rzeźbiarce z Kościeliska Reginie Mrowcy-Kenar.

W roku 2020, żeby uczcić pamięć o tym wielkim propagatorze Podhala, służącemu naturze przyrodnikowi i lekarzowi w 100 rocznicę jego urodzin przeprowadzono prace konserwatorskie przy kamiennym pomniku dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem ul. Chramcówki 15. Prace polegały na oczyszczeniu pomnika z nawarstwień metodą piaskowania, odsoleniu, dezynfekcji. Sklejono popękane popiersie Tytusa Chałubińskiego, uzupełniono liczne drobne ubytki formy rzeźbiarskiej piaskowcowego popiersia i wapiennej kolumny. W celu zabezpieczenia powierzchni wapiennego postumentu i popiersia, oraz podkreślenia walorów kamieni, z których został wykonany, zahydrofobizowano i ujednolicono powierzchnię wapienia i piaskowca. Uporządkowano otoczenie pomnika, przycięto gałęzie drzew w najbliższym sąsiedztwie pomnika.

Powyższe prace na zlecenie Starostwa Powiatowego w Zakopanem wykonała konserwator dzieł sztuki Regina Mrowca-Kenar.

Zdjęcia pokazują pomnik Dra Tytusa Chałubińskiego ze skwerku na ul. Chramcówki 15 przed konserwacją, w trakcie oraz po konserwacji.

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6