Literatura gwarowa naszego regionu w dużej mierze przyczyniła się do tego, że tutejsze gwary (podhalańska, spiska, orawska, pienińska) przetrwały i pozostają żywym znakiem naszego dziedzictwa. Aby tak pozostało, powinniśmy podtrzymywać regionalne tradycje literackie. W konkursie „Wieśniane słowa – Wieśniane nuty”  organizator konkursu nawiązuje do wiosny, która jest czasem nowego siewu, chce ponownie zasiać góralskie słowo w ludzkie serca.

Zgłoszenia do udziału w konkursie wraz z nagraniem wideo na płycie CD/DVD lub na nośniku pamięci (pendrive) oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych przyjmowane będą do dnia 22.03.2021 rok.

Nagrania należy przesłać na adres:

Powiatowe Centrum Kultury
ul. Jana Kazimierza 20
34 – 400 Nowy Targ

W razie jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się z organizatorem Konkursu.

Regulamin konkursu oraz karty zgłoszeniowe stanowią załączniki powyższego artykułu