Współpraca różnych podmiotów w zakresie promocji ludowego folkloru nie jest niczym nowym, dlatego nie dziwi nas fakt, że i tym razem instytucje kultury połączyły siły by wspólnie sięgnąć po ogólnopolskie trofeum. 23 marca Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury oraz Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ podpisały porozumienie dotyczące organizacji przeglądu i kwalifikacji najlepszych śpiewaków ludowych, którzy kolejno będą reprezentować cały nasz region na Ogólnopolskim  Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych to cykliczna impreza, która swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę, a jej głównym założeniem jest promowanie kultury ludowej i folkloru. Zanim jednak przedstawiciele poszczególnych regionów spotkają się w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą muszą przejść etap zmagań na szczeblu powiatu i województwa - podobna procedura dotyczy Małopolski i funkcjonujących w jego obrębie powiatów. Aby wyłonić najlepszych śpiewaków solistów, grupy śpiewacze i duety: mistrz - uczeń, Tatrzańska Agencja i nowosądecki SOKÓŁ przypieczętowały wspólny wysiłek na tej drodze, której jednym z celów jest ożywienie rodzimego folkloru - nie tylko Podhala, ale całej Małopolski.

Andrzej Zarych, dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu zapewnił, że jego placówka ma już doświadczenie jeśli chodzi o organizację tego typu eliminacji, ale chcąc usystematyzować i usprawnić kwalifikacje na poziomie powiatu i kolejno województwa, SOKÓŁ szukał idealnego partnera dla tych działań i właśnie go znalazł. - Staramy się stworzyć jasny, logiczny schemat awansu, tak by ci najlepsi mieli szansę zaprezentować nasz region w konkursie ogólnopolskim. Dyrektor Zarych nie ukrywał, że grupy śpiewacze to akurat ten element, który najtrudniej ożywić. - Konkursy są niewątpliwie jednym ze sposobów dających nam taką szansę - mówił - a MCK SOKÓŁ po to właśnie istnieje, żeby takie rzeczy animować i żeby na tym polu współpracować z innymi ośrodkami kultury.

Z kolei Helena Buńda, dyrektor Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury podkreślała, że Festiwal w Kazimierzu cieszy się bardzo dobrą opinią, a dostać się tam to ogromna nobilitacja dla każdego, kto działa na płaszczyźnie kultury ludowej. - Statuetka z Kazimierza Dolnego mówi nam, że mamy do czynienia z osobą wiarygodną, reprezentującą rodzimy folklor na najwyższym poziomie, dlatego chcemy by nasi młodzi artyści mieli przejrzystą ścieżkę w tych zmaganiach, które będą mogli rozpocząć w naszym powiecie przy wsparciu instytucji działających na naszym terenie, pod szyldem pierwszej edycji Konkursu Śpiewaków Ludowych „Góralskie śpiywanie”.

Piotr Bąk, starosta tatrzański mówił, że tego typu współpraca to wartość dodana dla tożsamości regionalnej, dla intensyfikacji ruchu kulturalnego i dla wychowania młodzieży, która będzie miała szansę na udział w ogólnopolskim konkursie, będzie mogła testować swoje talenty, rozwijać je, a tym samym krzewić góralską kulturą ludową. - Każda współpraca, każde jedno pojawienie się nowej placówki instytucji kultury na naszym terenie jest dla nas istotne i dobre dla naszego regionu. Oczywiście możemy polegać na stowarzyszeniach, możemy polegać na amatorskim ruchu kulturalnym, ale w dzisiejszych warunkach bez potencjału technicznego, bez wsparcia finansowego, bez profesjonalistów ludowa kultura nie będzie mogła się plasować na wysokim poziomie, ponieważ nie sprosta wymaganiom współczesności. Każdy folklor powinien rozwijać się samoczynnie, w sposób naturalny, ale także spontanicznie, dlatego wsparcie takich instytucji jest szalenie potrzebne - tak należy interpretować dzisiejsze porozumienie - jako wsparcie profesjonalnej placówki kultury jaką jest Małopolskie Centrum SOKÓŁ i Tatrzańskiej Agencji dla autentycznego, amatorskiego ruchu kulturalnego na Podhalu.

W tym roku ze względu na sytuację związaną z pandemią koronawirusa powiatowa część konkursu zostanie przeprowadzona online - uczestnicy do 18 kwietnia mają czas na zgłoszenie swojego udziału poprzez nadesłanie do organizatorów nagrania występu na nośniku elektroniczny i wszelkich wymaganych dokumentów. Po zamknięciu tego etapu specjalnie powołana Komisja Artystyczna, pracując zdalnie, oceni przesłane zgłoszenia, szczególną uwagę zwracając na dobór melodii i tekstów gwarowych zgodnych z tradycją regionu, zachowanie właściwego stylu wykonawczego, zróżnicowanie repertuarowe, czystość brzmienia, ogólny wyraz artystyczny, a także tradycyjny strój. Spośród laureatów konkursu powiatowego Komisja Artystyczna dokona rekomendacji na przegląd regionalny, a jego zwycięzcy będą reprezentować Małopolskę na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

Organizatorzy nie kryją się z planami, że w przyszłości, gdy sytuacja się już unormuje będą dążyć do organizacji tego typu wydarzeń w znacznie większej skali, bo nie mają żadnych wątpliwości co do tego , że chętnych jest bardzo dużo i będzie coraz więcej.

  • tarpik1
  • tarpik2
  • tarpik3
  • tarpik4
  • tarpik5