Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił X V I I edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”.

„Sztuka Osób Niepełnosprawnych” to jeden z największych w Polsce przeglądów dorobku artystycznego placówek terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych. Promuje i nagradza twórczość osób z niepełnosprawnościami. Obecna, już X V I I edycja odbędzie się pod Patronatem Honorowym Pierwszej Damy Pani Agaty Kornhauser - Dudy.

Tegoroczny tytuł przewodni konkursu to „PODRÓŻE MOICH MARZEŃ”.

Prace wraz z dokumentami należy składać do 31 lipca 2019 r. w siedzibie Oddziału Małopolskiego PFRON (ul. Na Zjeździe 11, 30 -527 Kraków).

Tekst artykułu, oraz regulamin w załączeniu.