Ostatnie miesiące to z powodu pandemii szczególnie ciężki czas dla polskiej gospodarki. Wiele branż przez całe tygodnie nie mogło normalnie funkcjonować, inne zostały czasowo, ale całkowicie zamknięte. Dla nich Rząd RP przygotował szereg działań w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Spora część pomocy trafia do przedsiębiorców za pośrednictwem Powiatowych Urzędów Pracy.  Rozmowa z dyrektorem PUP Powiatu Tatrzańskiego Andrzejem Buńdą.

Panie Dyrektorze Powiatowe Urzędy Pracy mają w ostatnich tygodniach ogrom pracy?

Rzeczywiście jako Urząd Pracy realizujemy zadania związane z pomocą w ramach tarczy antykryzysowej. Są to trzy podstawowe działania: pożyczki dla przedsiębiorców do 5000 zł, wsparcie do kosztów wynagrodzeń dla pracowników dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dofinansowanie do części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych. Te trzy instrumenty realizujemy od początku kwietnia. Pierwsze nabory ruszyły już 2 kwietnia.

W jakiej wysokości udzielona została już pomoc finansowa?

Na dzień dzisiejszy w ramach pożyczek mamy ponad 4 700 złożonych wniosków, z czego podpisane i zrealizowane umowy są już na kwotę 10 246 200 zł, co stanowi 2 050 wniosków. Wspomniane wsparcie na kwotę 5000 zł otrzymali mikroprzedsiębiorcy zatrudniający do 9 osób. O tego typu pożyczki mogą ubiegać się również osoby samozatrudnione.

Na czym polega drugi rodzaj pomocy w ramach tzw. tarczy antykryzysowej?

Drugim zadaniem jakie realizujemy w ramach tarczy antykryzysowej jest dofinansowanie do części kosztów wynagrodzeń dla pracowników. Pomoc ta obejmuje mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu powiatu tatrzańskiego. Do dziś wpłynęło do nas 465 takich wniosków, w ramach których podpisaliśmy już 163 umowy. Wartość środków, które zostały zaangażowane w ramach tych umów, to ponad 5 mln, z czego wydatkowaliśmy już 1mln 820 tys. zł.  Liczba pracowników objętych wsparciem w ramach tego zadania to 1336 osoby. Okres wsparcia obejmuje czas od miesiąca do maksymalnie 3 miesięcy, a pieniądze wypłacane są w transzach miesięcznych.

I trzecia, ostatnia forma pomocy – jest dla osób tzw. samozatrudniających się

Trzecie zadanie to dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych i jest ono zależne od spadku obrotów. Jeżeli wykaże się spadek obrotów w dwóch miesiącach roku bieżącego 2020 i porówna się do analogicznych dwóch miesięcy roku 2019 wówczas mamy tutaj możliwości dofinansowania w trzech różnych progach. Wykazując spadek obrotów o 30% otrzymamy dofinansowanie do 50% najniższej krajowej. Spadek obrotów o 50% daje możliwość dofinansowania 70% najniższej krajowej. Natomiast przy spadku obrotów ponad 80% wówczas mamy prawo do dofinansowania 90% najniższej krajowej i jest to trzeci najwyższy ze wspomnianych progów, który wynosi  2 340 zł. W ramach tego trzeciego zadania mamy złożonych 580 wniosków z czego podpisane umowy stanowią 152 – daje to kwotę blisko 600 tys. złotych już wypłaconych przedsiębiorcom.

Tyle form pomocy to sporo dodatkowej pracy dla Powiatowych Urzędów Pracy

To wyzwanie bez precedensu od samego początku działania PUP, w ramach tej samej liczby osób musimy skontrolować i przejrzeć i zatwierdzić lub poprawić setki umów i innych dokumentów. Tutaj przedsiębiorców bardzo prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, ponieważ ilość wniosków, która do nas wpłynęła jest ogromna. Ogólna ich liczba to prawie
6 000, w ramach czego podpisaliśmy już blisko 2 400 umów. Pieniądze na ten cel są zabezpieczone i sukcesywnie będziemy je wypłacać. Przy tej okazji chcę podziękować wszystkim pracownikom Urzędu Pracy – którzy, zaangażowali swoje doświadczenie i siły, aby jak najszybciej rozpatrzyć wszystkie złożone do nas wnioski.