Od samego początku epidemii władze Powiatu Tatrzańskiego podkreślają, że priorytetem oprócz zachowania zasad sanitarnych, jest również niezmienna, merytoryczna praca wszystkich wydziałów. A to przede wszystkim oznacza konkretną, szybką pomoc jaka jest udzielana praktycznie w każdej sprawie. Wśród wielu ważnych spraw jakimi zajmuje się samorząd powiatowy jest również pomoc i organizacja sprowadzenia zwłok naszych bliskich z zagranicy. Tutaj bez względu na obostrzenia cały czas można liczyć na pomoc i empatię urzędnika. Rozmowa z Katarzyną Chyc naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

Poruszamy sprawy niezwykle ważne w sytuacjach, kiedy tracimy naszych bliskich, a zmarli oni poza granicami kraju. W jakim zakresie tutaj Powiat Tatrzański może udzielić pomocy?

Na początku trzeba przypomnieć, że zgodnie z przepisami organem właściwym do wydania pozwolenia na transport zwłok lub urny z prochami jest Starosta (właściwy ze względu na miejsce, w którym zwłoki i szczątki mają być pochowane). W naszym przypadku to Starosta Tatrzański wydaje pozwolenia na transport zwłok lub urny z prochami z zagranicy które zostaną pochowane na terenie Powiatu Tatrzańskiego a ściślej poszczególnych jego gmin tj. (Miasta Zakopane, Gminy Kościelisko, Gminy Bukowina Tatrzańska, Gminy Biały Dunajec, Gminy Poronin. Transport zwłok z zagranicy, tj. ich przewóz do Polski uregulowany jest następującymi aktami prawnymi jak : Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich.


Jak przebiega to w praktyce?  Czy potrzebne są dokumenty, a jeśli tak to jakie?

W celu transportu zwłok lub urny z prochami do Polski, należy złożyć odpowiedni wniosek. W Starostwie Powiatowym w Zakopanem, obsługą spraw dotyczących sprowadzania zwłok z zagranicy zajmuje się Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich. Z wnioskiem wystąpić mogą osoby najbliższe zmarłemu, czyli małżonek, dzieci, wnuki, dziadkowie, pradziadkowie, krewni (do 4 stopnia pokrewieństwa) oraz osoby powinowate. Rodzina zmarłego może również udzielić odpowiedniego pełnomocnictwa firmie, która zajmuje się transportem zwłok jak również wszelkimi innymi sprawami związanymi z pochówkiem i taka firma we współpracy ze Starostą załatwia wszelkie formalności. Do wniosku, o którym wspominam na wstępie, dołączyć należy akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon oraz określający przyczynę zgonu przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego. Na podstawie takiego dokumentu można też stwierdzić czy śmierć nie nastąpiła w wyniku choroby zakaźnej wymienionej w przepisach. Dla Państwa wiadomości podam, że obecnie wg przepisów wykaz takich chorób obejmuje:

1) cholerę,
2) dur wysypkowy i inne riketsjozy,
3) dżumę,
4) gorączkę powrotną,
5) nagminne porażenie dziecięce,
6) nosaciznę,
7) trąd,
8) wąglik,
9) wściekliznę,
10) żółtą gorączkę i inne wirusowe gorączki krwotoczne.

Od wniosku nie są pobierane żadne opłaty. Co do zasady jest on rozpatrywany w ciągu 3 dni od złożenia. Wspomnieć należy, że sprawa dotycząca sprowadzenia zwłok odbywa się w ścisłej współpracy ze Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną, która zanim Starosta wyda pozwolenie na sprowadzenie zwłok do Polski przekazuje postanowienie, które jednocześnie jest zgodą na sprowadzenie zwłok czy urny z prochami. Następnie otrzymaną decyzję Starosty wnioskodawca przekazuje do właściwego polskiego urzędu konsularnego, położonego w państwie, z którego zwłoki mają być sprowadzone.

Czy telefonicznie tego typu sprawy można to załatwić? albo przez internet?  

Sprawę dotyczącą sprowadzenia zwłok można załatwić kontaktując się z nami telefonicznie a następnie w zależności od Państwa możliwości i oczekiwań pomagamy wybrać najlepszą drogę w celu załatwienia sprawy. Jeżeli dana osoba posiada komputer, internet itp. i potrafi samodzielnie przesłać wypełnione dokumenty, my dostarczamy wnioski i potrzebne informacje by sprawę załatwić szybko i bezpiecznie, natomiast jeżeli sytuacja danego wnioskodawcy jest inna wówczas szukamy innych rozwiązań. Wtedy wnioskodawca przychodzi do urzędu lub upoważnia firmę działającą w branży pogrzebowej. Na każdym etapie i w każdej sytuacji naszego wnioskodawcy działamy indywidualnie, zgodnie z prawem i w taki sposób by dana osoba czuła, że jest odpowiednio „ zaopiekowana „.
Zawsze można pobrać odpowiedni wniosek z naszej strony internetowej i przesłać na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kto ponosi koszt sprowadzenia zwłok z zagranicy?

Koszty sprowadzenia trumny ze zwłokami lub urny z prochami obciążają rodzinę zmarłego.
Takie koszty wahają się w granicach 3.000,00 zł – 15.000,00 zł i zawierają m.in.: koszt zakupu trumny z wkładem metalowym, zabezpieczenie i przygotowanie zwłok do transportu, załatwienie formalności po stronie Polskiej i zagranicznej (w tym akt zgonu, wszystkie wymagane pozwolenia), transport karawanem do miejsca docelowego w Polsce. Zawsze mogą pojawić się koszty dodatkowych czynności zleconych przez rodzinę.

Czy warto w takim razie przy wykupieniu polisy na wyjazd czy wycieczkę zwrócić uwagę i na ten potencjalny koszt?

Według mnie tak, życie pokazuje, że wszystko może się zdarzyć. Zazwyczaj nie zastanawiamy się nad tym, gdy jeździmy po świecie by się nim zachwycić i nacieszyć. Wykupujemy zazwyczaj ubezpieczenie podstawowe NW, ale zdarzają się przecież okoliczności nieprzewidziane, tragiczne, lub po prostu naturalne i wówczas aby uniknąć wysokich opłat, warto zadbać o właściwą polisę. Wiele ubezpieczeń na życie zawiera gwarancję transportu zwłok – śmierć za granicą jakkolwiek strasznie to brzmi może przynajmniej formalnie wyglądać inaczej, ale tu trzeba by zasięgnąć informacji u kompetentnego przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej.

 Ile rocznie operacji tego typu przeprowadza Powiat Tatrzański

Sprowadzenie trumny ze zwłokami lub urny z prochami wg statystyk w latach 2017 – 2020 kształtuje się nastepująco:

2017 r. -  25
2018 r. -  21
2019 r. -  17
2020 r. -  15 ( do 10.08.2020 r.)

Czy są jakieś kraje, z których najczęściej wracają w ten sposób nasi bliscy

Wciąż jeszcze mimo upływu lat najczęściej to dotyczy Stanów Zjednoczonych, ale nie tylko. We wszystkich krajach, w których pracują nasi rodacy zdarzają się tego typu sytuacje. Austria, Włochy, Niemcy i Francja –ale podkreślam największa liczba naszych obywateli powraca tu na zawsze właśnie z USA

Każdorazowo zapraszamy Państwa do kontaktu - Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich:
tel. 18 20 239 19, 18 20 239 23 lub emailowo : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.